0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1636/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng cộng đồng bà Lề Hoàng Hà 1636_signed.pdf
1637/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v Điều động và bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường cao đẳng y tế cộng đồng ông Trần Phạm Tuân 1637_signed.pdf
1628/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhbổ nhiệm kế toán trưởng bà Nguyễn Thị Thoa 1628_signed.pdf
1629/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh cúm gia cấm trên địa bàn tỉnh hưng Yên năm 2019-2025 1629_signed_signed.pdf
1632/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH Sewon Ecs Vina 1632_signed.pdf
1626/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v thành lập cụm công nghiệp Minh Khai 1 huyện Văn lâm 1626_signed.pdf
1631/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/V thu hồi đất tại xã Thuần Hưng huyện Khoái Châu giao cho UBND xã thuần Hưng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cưm ới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1631_signed.pdf
1633/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh diện tích,kích thước và gia hạn thời gian thuê đất của công ty TNHH Châu Ngọc tại phường Bạch Sam thị xã Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ nhận tạo 1633_signed.pdf
1635/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v thu hồi đất của công ty TNHH Hồng Ngọc Hưng yên tại phường Hiến Nam giao cho trung tâm phát triển quỹ đất để tổ chức thi đấu quyền sử dụng đất 1635_signed.pdf
1624/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v cho phép viên chức đi nước ngoài về việc riêng bà Trương Thị Ngọc Lan trường chuyên Hưng yên 1624_signed.pdf
1625/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt quỹ tiền lương thù lao tiền thưởng thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương,thù lao kế hoạch năm 2019 cảu viên chức quản lý chuyên trách công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết 1625_signed.pdf
1627/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v Miễn nhiệm kế toán trưởng ông Phạm Bá Tình Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 1627_signed.pdf
1630/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm kế toán trưởng bà Nguyễn Thị Thoa Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 1628_signed.pdf
1634/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v cho công ty TNHH Ngân Hà Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng đất,thuê đất tại xã Ngọc Long huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư Nhà mý sản xuất lô sợi đánh bóng 1634_signed.pdf
1638/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hành chính công ông Trần Văn Thắng trưởng phòng ngoại vụ 1638_signed.pdf
1623/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v công nhận Hiêu trường trương Trung cấp tổng hợp Đông Đô ông Phạm Phan Nam 1623_signed.pdf
1621/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v cho phép công chức đi nước ngoài về việc riêng bà Đặng thị Kim Vân sở giáo dục và Đt 1621_signed.pdf
1622/QĐ-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v cho phép công chức đi nước ngoài về việc riêng của giáo viên trường THPT chuyên Hưng Yên 1622_signed.pdf
1616/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh 1616_signed_signed.pdf
1617/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhV/V Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của viên chức quản lý chuyên trách công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh 1617_signed.pdf
1620/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v điều chuyển tài sản công từ sở Văn hóa Thể thao và du lịch về UBND thành phố 1620_signed.pdf
1613/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v thu hồi Tb số 558/TB-UBND ngày 13/12/2010 và Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh 1613_signed.pdf
1614/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhV/v điều chỉnh diện tích khu đất cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Bảo Huy tại Quyêt định số 3137/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh 1614_signed.pdf
1615/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Minh Hưng yên 1615_signed.pdf
1618/QĐ-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh ông Đào Văn Sơn 1618a_signed.pdf