0
31760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31760 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1779/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v giao kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu tiền sử đụng đất năm 2019 1779_signed.pdf
1775/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 1775_signed.pdf
1776/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn và theo nghị quyết 797/NQ-UBTUQH 14 1776_signed.pdf
1777/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v công nhận kết quả Hội thi và cấp chứng nhận sản phẩm đạt giải tại hội nhãn ngon tỉnh Hưng yên năm 2020 1777_signed.pdf
1778/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Nhuệ huyện Ân thi 1778_signed.pdf
1754/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm 2020 ông Lê Thanh Tuấn,Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Siêu 1754_signed.pdf
1716/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Trần Thanh Liêm Hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu 1716_signed.pdf
1717/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 bà Ngueyenx Thùy Trang -phó Hiệu trưởng trường THPT Phù Cừ 1717_signed.pdf
1718/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Hoàng Văn Phong ,phó Hiệu trưởng trường phục hồi chức năng Tiên Lữ 1718_signed.pdf
1719/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường phục hồi chức năng khoái Châu 1719_signed.pdf
1720/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Dương Văn Miên, phó Hiệu trưởng trường phục hồi chức năng khoái Châu 1720_signed.pdf
1721/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Cao Xuân Chương phó chánh thanh tra sở Tài nguyên 1721_signed.pdf
1722/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Đặng Văn Ca ,Hiệu trưởng trwongf THPT Nam Phù Cừ 1722_signed.pdf
1723/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 bà Lương Thanh Hằng,phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Phù Cừ 1723_signed.pdf
1724/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Vũ Thanh bình,Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ 1724_signed.pdf
1725/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 bà Ngô Thị Thùy Dung ,phó Hiệu trưởng trường THPT Phạm Ngũ Lão 1725_signed.pdf
1726/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Nghiêm Đức Văn ,phó Hiệu trưởng trường THPT Phạm Ngũ Lão 1726_signed.pdf
1727/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Nguyễn Trọng Khải-phó Hiệu trưởng trường THPT Hưng Yên 1727_signed.pdf
1728/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Dương Văn Longi-phó Hiệu trưởng trường THPT Hưng Yên 1728_signed.pdf
1729/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Nguyễn Văn Duy-phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1729_signed.pdf
1730/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Nguyễn Thanh Giang-phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1730_signed.pdf
1731/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Lưu Minh Nam-phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hưng Yên 1731_signed.pdf
1732/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Tô Minh Hải,phó Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương 1732_signed.pdf
1733/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Hứa Văn Tiến,Hiệu trưởng trường THPT Kim Động 1733_signed.pdf
1734/QĐ-UBND31/07/2020UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ,công chức,đợt 1 năm/ 2020 ông Ngô Hoàng giang,phó Hiệu trưởng trường THPT Kim Động 1734_signed.pdf