0
28241
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28241 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1742/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho Trưởng Hải quan Việt Nam 1742_signed.pdf
1737/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v thành lập Ban chỉ đọa đảm bảo an toàn các công trình xăng dầu tỉnh Hưng yên 1737_signed.pdf
1735/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách viên chức và cán bộ công chức xã thực hiện tinh giảm biên chế theo nghị định số 108/2014/N Đ-CP đợt II/2018 1735_signed.pdf
1736/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình xử lý khẩn cấp bờ tả sông Hồng thôn Phú Mỹ xã Đức Hợp huyện Kim Động 1736_signed.pdf
1738/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt hệ số điều chinh giá đất ( K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới của trạm y tế xã Trung Nghĩa thành phố 1738_signed.pdf
1739/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị 1739_signed.pdf
1740/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Viên chức quản lý chuyên trách công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị 1740_signed.pdf
1733/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v Kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên 1733_signed.pdf
1730/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho Ban quản lý khu Đại học Phố Hiến 1730_signed.pdf
1731/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v điều chuyển tài sản của Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm giai đoạn 2010-2015 sang giai đoạn 2016- 2 018 đợt 1 1731_signed.pdf
1732/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhvv bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho các cơ quan đơn vị để tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 27/4/1998-27/4/2018 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 1732_signed.pdf
1734/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen cho 02 tập thể của sở Thông tin và tuyền thông 1734_signed.pdf
1722/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhV/v Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng yên 1722_signed.pdf
1723/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Thuần Hưng huyện KHoái Châu để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1723_signed.pdf
1724/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhV/v thu hồi đất tãi ã Hưng Long huyện Mỹ Hào giao UBND xã hưng Long để xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1724_signed.pdf
1725/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đền Qua Lớn Đệ Tam,phường lam sơn thành phố Hưng yên 1725_signed.pdf
1726/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 1726_signed.pdf
1727/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhV/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với Đình An Dân xã Tân Dân huyện Khoái châu 1727_signed.pdf
1728/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh tại Đình Ngọc lập xã Phùng Chí Kiên huyện Mỹ Hào 1728_signed.pdf
1729/QĐ-UBND30/07/2018UBND tỉnhv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đình Yến Đô xã Tân Việt huyện Yên Mỹ 1729_signed.pdf
1721/QĐ-UBND27/07/2018UBND tỉnhv/v cho phép công chức đi học tập kinh nghiệm giáo dục tại Hàn Quốc 1721_signed.pdf
1715/QĐ-UBND27/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu qua sông Bắc Hưng Hải thôn Lôi Cầu xã Việt Hòa huyện Khoái Châu 1715_signed.pdf
1717/QĐ-UBND27/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công tình đường quy hoạch số 4 huyện yên Mỹ 1717_signed.pdf
1719/QĐ-UBND27/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD công trình cải tạo nâng cấp ĐH.58 huyện Khoái Châu 1719_signed.pdf
1720/QĐ-UBND27/07/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp ĐT.383 huyện kHoái Châu 1720_signed.pdf