0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1934/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tăng cưởng bảo đảm an toàn an ninh mạng trọng hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên 1934_signed.pdf
1939/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v tăng cường triển khai t hực hiện BHYT học sinh,sinh viên 1939_signed.pdf
1940/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn 1940_signed.pdf
1941/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến đối với dự thảo dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 08/2017/TT-BN 1941_signed.pdf
1942/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v hoàn thiện hồ sơ và khắc phục tồn tại hạn chế để nghị xét công nhận huyện Văn lâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 1942_signed.pdf
GK 1942.pdf
1943/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v giao đất làm đường vào trạm cắt Phố Nối và hành lang bảo vệ công trình điện tại khu vực Điện lực Mỹ H ào 1943_signed.pdf
1944/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v Thông báo trả lời đơn của ông Đặng Quang Giáng ở thôn 1 xã Xuân Quan huyện Văn giang 1944_signed.pdf
1930/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường Bất động sản 1930_signed.pdf
1931/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão gk1931.pdf
1931_signed.pdf
1932/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v tham gia Hội thị tuyên truyền vê chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam 1932_signed.pdf
1933/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt đông của bảo tàng 1933_signed.pdf
1935/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 1935_signed.pdf
1936/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dung lao động là người nước ngoài 1936_signed.pdf
1937/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 1937_signed.pdf
GK 1937.pdf
1938/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v thẩm định nội dung tờ trình số 06/TT-LHH ngày 25/7/2019 của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng yên gk1938.pdf
1938 a_signed.pdf
1924/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v tập huấn công tác PCCC và CNCH cho cộng đồng năm 2019 1924_signed.pdf
1926/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH kinh doanh và công nghiệp Phú Thịnh nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1926_signed.pdf
1928/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v tăng cường nguồn vốn địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnhdq 1928_signed.pdf
1929/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 cảu Ban Bí thư Trung ương 1929_signed.pdf
1919/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhV/v đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA quý II/2019 1919_signed.pdf
1922/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần du lịch và dịch vu giải trí Hoàng gia nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1922_signed.pdf
1923/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v xây dựng mục bán mô tả vị trí việc làm của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 1923_signed.pdf
1925/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần xâ dựng và phát triển hạ tầng Bảo Huy nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1925_signed.pdf
1918/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhV/v thực hiện nội dung đính chính nghị đính ố 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 1918_signed.pdf
1920/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v thực hiện nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ 1920_signed.pdf