0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1956/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm cống trạm bơm tiêu nghi xuyên và chống đùn sủi đê trong nghi xuyên đoạn từ k 104+00 1956_signed.pdf
1926/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhV/v Bổ nhiệm trưởng Ban quản lý các khu Đại học phố Hiến 1926.pdf
135/QĐ-VP30/08/2019VP UBND tỉnhV/v bổ nhiệm trưởng phòng ngoại vụ bà Dương Thị Bích Huệ 135.pdf
136/QĐ-VP30/08/2019VP UBND tỉnhV/v bổ nhiệm trưởng phòng khoa giáo văn xã bà Vũ Thị Phương 136.pdf
1938/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ông vũ Lê Thuận 1938_signed.pdf
1939/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhV/v Điều động bà bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tô Hiệu ông Trần Thanh Liêm 1939_signed.pdf
1940/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bố trí giữ chức vụ giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên ông Hoàng Trọng Nhu 1940_signed.pdf
1941/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên ông Đỗ Ngọc Quân 1941_signed.pdf
1942/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bố trí giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên bà Bùi Thị Lan 1942_signed.pdf
1943/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bố trí giữ chức vụ giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên bafLee Ngọc Ba 1943_1.pdf
1944/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Yên Mỹ ông Nguyễn Ngọc Luân 1944_signed.pdf
1945/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường THCS,THPT Hoàng Hoa thám bà Lê Thị Lan 1945_signed.pdf
1946/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường THCS,THPT Hoàng Hoa thám ông Đào Minh Vỹ 1946_signed.pdf
1947/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường THCS,THPT Hoàng Hoa Thám ông Vũ Văn Tài 1947_signed.pdf
1948/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS,THPT Hoàng Hoa Thám ông Trần Văn Khải 1948_signed.pdf
1949/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Minh Châu ông Nguyễn Đức Hồng 1949_signed.pdf
1950/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải ông Lê Ngọc Cảnh 1950_signed.pdf
1951/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Phù Cừ ông Trần Văn Thành 1951_signed.pdf
1952/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v nhận bàn giao và phụ trách điều hành sở giao thông vận tải ông Nguyễn Quang Khải 1952_signed.pdf
1955/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường ông Đặng Xuân Lương 1955_signed.pdf
1921/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v giao đất tại xã Phạm Ngũ Lão huyện Kim Động cho giáo hội phật giáo việt nam huyện Kim Động để mở rộng Chùa Tiên Quán 1921_signed_signed.pdf
1922/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà Máy điện tử Youll Việt Nam của công ty TNHH điện trư Youll Việt Nam 1922_signed.pdf
1923/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v thu hồi Thông báo số 161/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh 1923_signed.pdf
1924/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp mở rộng Bệnh viện bệnh viện nhiệt đới thuộc sở y tế 1924_signed.pdf
1925/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v thu hồi thông báo 133/TB-UBND ngày 28/6/2013 và Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh 1925_signed.pdf
1927/QĐ-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhà máy bể hút bể xả và các công trình phụ trwoj khu quản lý cụm công trình đầu mối trạm bơm Bảo Khê s 1927_signed_signed.pdf