0
28241
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28241 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2236/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện ,tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên,cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương 2236_signed.pdf
2240/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng dự án khôi phục và cắm cọc mốc theo quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 2240_signed.pdf
2235/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v nhận bàn giao và điều hành sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ông Lê Trung Cần 2235_signed_signed.pdf
2228/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v cho công ty TNHH Thắng Mạng Cường thuê đất tại xã Tứ Dân huyện Khoái Châu để thực hiện dự án đầu tư bến neo đậu tầu thuyền và bốc xếp hàng hóa 2228_signed.pdf
2229/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài YEC CHING HSIEN người Đài loan 2229_signed.pdf
2230/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy may Hưng Yệt Japan của công ty TNHH Hưng Việt J apan 2230_signed.pdf
2231/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo dánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất vải dệt kim của Công ty TNHH -MTV dệt Kim Đông Xuân 2231_signed.pdf
2200/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh năm 2018 2200_signed.pdf
2198/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Mỹ hào trực thuộc huyện Mỹ H ào 2198_signed.pdf
2199/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt danh sách viên chức và công chức cấp xã thực hiện tinh giảm biên chế đợt II/2018 theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP 2199_signed.pdf
2201/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý dư án ĐTXD huyện Văn giang 2201_signed.pdf
2202/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnh?V/v tặng cờ thi đua cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 2202_signed.pdf
2203/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm LISAP Tỉnh 2203_signed.pdf
2204/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Dân tiến huyện Khoái Châu 2204_signed.pdf
2205/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hệ thống cấp nước sinh hoạt Liên xã Tân Việt-Lý thường kiệt huyện yên Mỹ 2205_signed.pdf
2206/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cải tạo nạo vét Sông Tây Tân Hưng huyện KHoái Châu 2206_signed.pdf
2207/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo nâng cấp ĐH.17 kéo dài đến ĐT.379 và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng Chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn lương 2207_signed.pdf
2208/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng kênh tưới trạm bơm Tâm Đô huyện Ân Thi 2208_signed.pdf
2209/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v..........nâng cấp đê tả sông Kim Sơn xã Ngọc Lâm huyện Mỹ Hào 2209_signed.pdf
2210/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v........... xây dựng hoàn trả các hạng mục công trình bị ảnh hưởng của sông Cửu An sông Đồng Quê 2210_signed.pdf
2211/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v........... công trình cống điều tiết trên sông Kim Ngưu huyện Kim Động 2211.pdf
2212/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v.........công trình giải phóng mặt bằng và thi công sông Cửu An sông Đồng Quê 2212_signed.pdf
2213/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v.............Nạo vét sông Cửu An,sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải 2213_signed.pdf
2214/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v ............cải tạo nạo vét sông 5 xã huyện Khoái Châu 2214_signed.pdf
2215/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v............cải tạo nạo vét sông Ngưu Giang 2215_signed.pdf
2216/QĐ-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v...........cải tạo nhà quản lý kho tường rào giải phóng mặt bằng trạm bơm Đồng Thanh 2216_signed.pdf