0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
415/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ Đh.66 xã Hồ Tùng Mậu,huyện Ân Thi đến điểm giao ĐH.60 xã Chính Nghĩa huyện Kịm Động 415.pdf
408/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác vệ sinh môi trường công viên cây xanh điện chiếu sáng công cộng thoát nước đô thị và công tác khách công tác quản lý vận hành trạm bơm tiêu thoát nước đô thị năm 2019 trên địa bàn tỉnh 408_signed.pdf
408.pdf
410/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Phố Mới Văn Giang 410_signed.pdf
411/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhV/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 411_signed.pdf
412/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhV/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm pu-chia giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62/2011 của thủ tướng Chính phủ 412_signed.pdf
413/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo nghị định số 150/2006 ngày 12/12/2006 của Chính phủ 413_signed.pdf
414/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm thương mại và khu dân cư Ngọc Đà-Như Quỳnh Văn lâm 414_signed.pdf
406/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhv/v xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử vản hóa Đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám xã Dị Chế huyện Tiên Lữ 406_signed.pdf
407/QĐ-UBND31/01/2019UBND tỉnhV/v thu hồi các quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 số 2900/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh 407_signed.pdf
401/QĐ-UBND30/01/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gia công các thiết bị cơ khí kim khí từ thép của công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo chung 401_signed.pdf
402/QĐ-UBND30/01/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất tôn thép và Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty TNHH PaneLkorea Vina 402_signed.pdf
403/QĐ-UBND30/01/2019UBND tỉnhV/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH GG Việt Nam 403_signed.pdf
404/QĐ-UBND30/01/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình cải tạo nâng cấp ĐH.64 huyện Ân Thi 404_signed.pdf
405/QĐ-UBND30/01/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bổ sung của hạng mục đầu tư xây dựng nâng cấp đường đê đoạn từ k 120+600 đến k127+000 đê tả sông Hồng và đoạn từ k 18+000 đê tả sông Luộc thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài 405_signed.pdf
394/QĐ-UBND29/01/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các jđơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Động 394_signed.pdf
393/QĐ-UBND29/01/2019UBND tỉnhV/v thành lập ban giám sát tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phù Cừ năm 2018 393_signed.pdf