0
28241
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28241 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
417/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phi cho sở văn hóa TT và DL để hỗ trợ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại dau 05 năm giai đoạn 2013-2017 417_signed.pdf
417.pdf
416/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt gái đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất khi nhà nước cho công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Bảo Huy thuê đất để thực hiện djw án cửa hàng xăng dầu khách sạn Garage sửa chữa ô tô xe máy Bảo huy tại xã Yên Phú huyện Yên Mỹ 416_signed.pdf
415/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt gái đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại xã Hưng Long huyện Mỹ Hào để xây dựng công trình nạo vét kênh tiêu Hồ Chí Minh và cải tạo một số hạng mục trên kênh thuộc dự án ĐTXD trạm bơm Hưng long 415_signed.pdf
414/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt gái đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp yên mỹ II 414_signed.pdf
413/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen của 21 tập thể và 28 cá nhân của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 413_signed.pdf
412/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành xây dựng công trình cầu Ngọc Lịch xã Trưng trắc Văn lâm 412_signed.pdf
411/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành xây dựng công trình đường vào chùa Nôm huyện Văn lâm 411_signed.pdf
410/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD cơ sở hạt ầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Ân Thi 410_signed.pdf
409/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v Ban hành Thông số quan trắc nước thải tự đông liên tục của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh 409_signed.pdf
408/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vắc xin và hóa chất khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản năm 2018 của chi cục thý y tỉnh thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 408_signed.pdf
407/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 407_signed.pdf
406/QĐ-UBND31/01/2018UBND tỉnhV/v Ban hành kế hoạch trueyenf thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018 406_signed.pdf
405/QĐ-UBND30/01/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh một số nội dụng tại Giấy chứng nhận đầu tư số 051010000676 cảu công ty TNHH AUTOCON VINA 405_signed.pdf
403/QĐ-UBND30/01/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình di chuyển đường thông tin liên lạc thuộc dự án đTXD nâng cấp đê tả sông luộc kéo dài đoạn từ k 120 đê tả sông Hồng 403_signed.pdf
402/QĐ-UBND30/01/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận đầu tư số 05101000063 ngày 05/10/2007 củ công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân 402_signed.pdf
401/QĐ-UBND30/01/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh một số nội dung tại giấy chứng nhận đầu tư số 05101000643 của công ty cổ phần Sợ Đông Phú 401_signed.pdf