0
28241
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28241 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2669/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trường Mầm non xã Thành công 2669.pdf
2670/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công tình trường tiểu học xã Tứ Dân 2670_signed.pdf
2665/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho sở lao động thương binh và xã hội 2665_signed.pdf
2654/QD31/10/2018UBND tỉnhV/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH Lâm Linh 2654_signed.pdf
2655/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên của công ty TNHH Lâm Linh 2655_signed.pdf
2656/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v cử viên chức đi đào tạo thạc sĩ ông Nguyễn Tiến Vũ 2656_signed.pdf
2657/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v cử viên chức đi đào tạo thạc sĩ bà Nguyễn Thị Kiên Chung 2657_signed.pdf
2658/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân của sở Tư pháp 2658_signed.pdf
2659/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân của sở y tế 2659_signed.pdf
2660/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử đụng đất năm 2018 huyện Tiên lữ 2660_signed.pdf
2661/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Giang 2661_signed.pdf
2662/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản 2662_signed.pdf
2663/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình đường trục xã Bạch Sam huyện Mỹ Hào đoạn từ QL 5 đến trục trung tâm huyện Mỹ H ào 2663_signed.pdf
2664/QĐ-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v thành lập Ban tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng Sông Hồng lễ hội Cam Hưng yên năm 2018 2664_signed.pdf
2643/QĐ-UBND30/10/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường GTNT tại 03 xã Đại Tập,huyện KHoái Châu ,Phú Thịnh huyện Kim Động,Hùng Cường Thành phố 2643_signed.pdf
2642/QĐ-UBND30/10/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà văn hó thôn theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh thực hiện Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh hưng Yên giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 năm 2018-2019 2642.pdf
2652/QĐ-UBND30/10/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cầu qua sông Bắc hưng Hải thôn Lôi Cầu xã Việt Hòa huyện KHoái Châu 2652_signed.pdf