0
30007
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30007 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2484/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến ĐH.13 kéo dìa đoạn từ Đt.385 đến giáp địa phận tỉnh Bác Ninh 2484_signed.pdf
2510/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp mở rộng Bệnh viện nhiệt đới trực thuộc sở y tế 2510_signed.pdf
2511/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng khối nhà khám chữa bệnh hành hcinhs trung tâm y tế thị xã Mỹ hào 2511_signed.pdf
2512/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng Nhà điều dưỡng sân đường,xây dựng mới Nhà khoa dinh dưỡng và các phòng chức năng trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 2512_signed.pdf
2509/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến đoạn từ đường HY 3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc 2509_signed.pdf
2509/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt dự án đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến đoạn từ đường HY 3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc 2509_signed.pdf
2483/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhV/v Ban hành Danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 2483_signed.pdf
2485/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH công nghiệp Chính Đại khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan;GK1,GK2,GK3,GK4 tại xã Lạc Đạo huyện Văn lâm 2485_signed.pdf
2486/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội-Hưng Yên 89 khai thác nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK1,GK2 2486_signed.pdf
2487/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH 4P khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khaon GK tại xã Vĩnh Khúc Văn Giang 2487_signed.pdf
2488/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH Lông vũ Phương Nam khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK1.GK2.GK3 2488_signed.pdf
2489/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Minh Hưng Yên khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan tại phường Nhân Hòa thị xã Mỹ Hào 2489_signed.pdf
2490/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ TNHH nước sạch Ngọc Tuấn -Nagaoka khai thác nguồn nước mặt sông Hồng tại xã phú Cường thành phố 2490_signed.pdf
2491/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ cổ phần đầu tư khoáng sản Thịnh Phát khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan xã Yên Phú huyện Yên Mỹ 2491_signed.pdf
2492/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ cổ phần sơn Spanyc khai thác nguồn nước đưới đất tại công trình giếng khoan 2492_signed.pdf
2493/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH Toko Việt Nam khai thác nguồn n ước dưới đất tại công trình giếng khoan xã Tân Quang huyện Văn lâm 2493_signed.pdf
2494/QĐ-UBND31/10/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Phương Đông khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK 2494_signed.pdf