0
31725
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31725 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2560/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhv/v tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại cơ sở cách ly tập trung số 1 tỉnh Hưng Yên 2560_signed.pdf
2541/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhv/v giao điều hành trung tâm giáo dục thường xuyên bà Lê Hồng Hạnh phó giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên 2541_signed.pdf
2542/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v giao điều hành Trường THPT Kim Động ông Đinh Văn Hữu phó hiệu trưởng trường THPT Kim Động 2542_signed.pdf
2543/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại phó giám đốc trung tâm điều dưỡng chăm hóc và người có công ông Nguyễn Đình Huân 2543_signed.pdf
2544/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ oongVux Thanh Bình 2544_signed.pdf
2545/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v bổ nhiệm phó Hiệu trưởng trường THPt Văn Giang Đặng Hữu Cảnh 2545_signed.pdf
2546/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH Linh Trung ES khia thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK 2546_signed.pdf
2547/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH hanesbrands Việt Nam khia thức nước dưới đất tại công tình giếng khoán GK1 2547_signed.pdf
2548/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH bao bì Việt Hưng khai thức nước dưới đất tại công tình giếng khoán GK1 2548_signed.pdf
2549/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH nghôi nhà Ánh Dương khai thức nước dưới đất tại công tình giếng khoán GK1 2549_signed.pdf
2550/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH Minh Hoàng khai thức nước dưới đất tại công tình giếng khoán 2550_signed.pdf
2551/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên khai thác nguồn nước mặt sông Luộc tại xã Thiện Phiến huyện Tiên Lữ 2551_signed.pdf
2552/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổTNHH ống thép Hòa phát khai thác nguồn nước dưới đất công trình giếng khoan GK 2552_signed.pdf
2553/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Sinh khai thác nguồn nước dưới đất công trình giếng khoan G1.g2 2553_signed.pdf
2554/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần thương mại bia Hà nội -Hưng Yên 89 khia thác nguồn nước dưới đất công trình giếng khoan GK1,GK2 2554_signed.pdf
2555/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ TNHH Song Long khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan Gk 2555_signed.pdf
2556/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ TNHH thương mại và công nghiệp Mỹ Việt khai thác nguồn nước dưới đất tại công tình giếng khoan Gk 2556_signed.pdf