0
31615
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31615 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2841/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp nhà công vụ UBND tỉnh 2841_signed.pdf
2842/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhV/v công nhận khu vực xã Thụy lội huyện Tiên lữ đạt tiêu chí đô thị loại V 2842_signed.pdf
2843/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v công nhận khu vực xã Đình Cao huyện Phù Cừ đạt tiêu chí đô thị loại V 2843_signed.pdf
2844/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v công nhận khu vực xã Hồng Quang huyện Ân Thi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 2844_signed.pdf
2840/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt đề án đầu tư tu bổ,chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2021-2025 2840_signed.pdf
2838/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 05 tập thể và 15 cá nhân của Hội đông y tỉnh 2838_signed.pdf
2839/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 07 tập thể và 11 cá nhân của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh q 2839_signed.pdf
2840/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt đề án đầu tư tu bổ,chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2021-2025 2840_signed.pdf
2837/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhv/v công nhân kết quả thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên 2837_signed.pdf
2828/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cầu Bắc qua sông Bản le3ex trên ĐH.95 2828_signed.pdf
2825/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v Cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Đỗ Thị Nghì Bệnh viện đa khoa Phố Nối 2825_signed.pdf
2826/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen hco 10 tập thể và 23 cá nhân của sở giáo dục và ĐT 2826_signed.pdf
2827/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt đề án tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 2827_signed.pdf
2812/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v thay đổi quy mô địa điểm và bổ sung dự án thu hồi đất tại các xã Lý thường kiệt Ngọc Long Tân lập,Giai Phạm,Hoàn Long,Minh Châu huyện Yên Mỹ để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trong Điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 2812_signed.pdf
2815/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v điều chỉnh nội dung tại các quyết định của UBND tỉnh số 3087/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 số 2658/QQD-UBND ngày 20/11/2019 và số 2493/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 2815_signed.pdf
2796/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Phan Sào Nam huyện Phù cừ giao đất lần (lần 1) cho UBND xã Phan Sào Nam để xây dựng công trình xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở thôn Ba Đông xã Phan sào Nam huyện Phù Cừ 2796_signed.pdf
2797/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhV/v thay đổi người sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Việt Hòa huyện KHoái Châu để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy bên tông dự ứng lực mã kẽm nhúng nóng và cán thép hình-petrolimex 2797_signed.pdf
2798/QĐ-UBND27/11/2020UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Dương Quang thị xã Mỹ hào để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì Thái Dương 2798_signed.pdf