0
28230
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 28230 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2877/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v giao quyền Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên ô Đỗ Tiến Hùng 2877_signed.pdf
2869/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhV/v nhận bàn giao và điều hành công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị ông Trương Quốc Trân 2869_signed.pdf
2875/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v bổ sung phó giám đốc sở y tế ông Nguyễn Quang Lâm 2875_signed.pdf
2876/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhV/v bổ nhiệm lại giám đốc Bệnh viện phổi trực thuôc sở y tế 2876_signed.pdf
2874/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách công chức,viên chức và công chức cấp xã thực hiện tinh giảm biên chế đợt II/2018 theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP nghị định 113/2018/NĐ-CP 2874_signed.pdf
2866/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh quy h oạch sử dụng đất đến năm 2018 huyện Khoái châu 2866.pdf
2870/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án doanh trại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 2870_signed.pdf
2871/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án điều tra đánh giá thoát hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh 2871_signed.pdf
2872/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố 2872_signed.pdf
2873/QĐ-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Lâm 2873_signed.pdf
2864/QĐ-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử đụng dất cấp huyện năm 2019 2864_signed.pdf
2862/QĐ-UBND29/11/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cửa hàng xăng dầu Garage sửa chữa ô tô Thanh Hiền của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Hiền 2862_signed.pdf
2863/QĐ-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất hàng may mực Nam anh của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nam Anh 2863_signed.pdf
2865/QĐ-UBND29/11/2018UBND tỉnhV/v cho Viện Đại học m ỏ Hà Nội thuê đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở viện Đại học mở Hà Nội tại xã Long Hưng huyện Văn giang 2865_signed.pdf
2859/QĐ-UBND28/11/2018UBND tỉnhv/v cho phép cán bộ đi nước ngoài thăm người thân bà Nguyễn Thị lan Anh 2859_signed.pdf
2861/QĐ-UBND28/11/2018UBND tỉnhv/v công n hận làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2018 2861_signed.pdf
2856/QĐ-UBND28/11/2018UBND tỉnhv/v Tặng bằng khen cho 8 cá nhân của Lễ hội cam Hưng yên 2856_signed.pdf
2855/QĐ-UBND27/11/2018UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Ánh KHoa 2855_signed.pdf