0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
3019/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhV/v tình trạng sử dụng xe hết niên hạn để đưa đốn học sinh 3019_signed.pdf
3020/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhv/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười (gửi lại) 3020_signed.pdf
14653 dk.pdf
3021/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhv/v phân công phát biểu trình bày các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoái XVI kỳ họp thứ 10 (gửi lại) 3021 cv_signed.pdf
3024/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhv/v phân công phát biểu trình bày các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoái XVI kỳ họp thứ 10 3021 gl.pdf
3016/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin Đề tài nghiên cứu trong điểm cấp Nhà nước của Tạp Trí thức xanh 3016_signed.pdf
3017/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhV/v đề nghị của công ty cổ phần Vincom Retall 3017.pdf
3018/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhV/v đề nghị của công ty cổ phần Vincom Retall 3017_signed.pdf
3014/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhV/v tu sửa khẩn cấp các công trình phục vụ phòng chống thiên tại năm 2019 3014_signed.pdf
3015/CV-UBND29/11/2019UBND tỉnhv/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật Duy tu bảo dưỡng để điều năm 2019 của tỉnh 3015_signed.pdf
3013/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhV/v thực hiện kết luận số 50/KL-TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương 6 3013_signed.pdf
3007/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhv/v thực hiện ý kiến của thường trực tỉnh ủy 3007_signed.pdf
3008/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhv/v công ty TNHH cơ khí ô tô Đức Hòa nợ lương không đóng BHXH cho người lao động 3008_signed.pdf
3009/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhV/v điều chỉnh chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 3009_signed.pdf
3010/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo 3010_signed.pdf
3011/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhv/v thi hăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường 3011_signed.pdf
3012/CV-UBND28/11/2019UBND tỉnhV/v khẩn chương hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 3012_signed.pdf
3006/CV-UBND27/11/2019UBND tỉnhv/v người nước ngoài làm việc tại chương trình phát triển vung huyện Kim Động 3006_signed.pdf
3000/CV-UBND27/11/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sư dụng lao động là người nước ngoài 3000_signed.pdf