0
31760
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31760 văn bản  

Show details for Năm 2021Năm 2021
Hide details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Tháng 9Tháng 9
2289/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhV/v về điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2019 được kéo sang năm 2020 2289_signed.pdf
2285/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhV/v cho công ty cổ phần Bê tông Miền Bắc chuyển mục đích sử dụng đất thuê đất tịa xã Minh Tân Phù Cừ để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bê tông và kinh doanh xăng dầu 2285_signed.pdf
2287/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cho UBND thị xã Mỹ Hào 2287_signed.pdf
2280/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhV/v cho công ty cổ phần đầu tư phát triển An sinh chuyển mục đích sử dụng đất thuê đất tại xã Lạc Đạo huyện Văn lâm để thực hiện dự án đầu tư nhà máy nước sạch An sinh 2280_signed.pdf
2281/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhv/v giao đất cho UBND xã lạc Đạo huyện Văn L âm để dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mưới 2281_signed.pdf
2282/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhV/v gia hạn tiến độ sử dụng đất cho công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ tổng hợp Hà phương II tại thị trấn Trần Cao huyện Phù Cừ 2282_signed.pdf
2283/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhv/v thu hồi quyết định số 16/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của UBND tỉnh 2283_signed.pdf
2284/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Dệt may phố nối B diện tích 121/,6987 củ công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối 2284_signed.pdf
2286/QĐ-UBND30/09/2020UBND tỉnhV/v gia hạn sử dụng đất cho công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thuốc thiết bị y tế RC để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc và thiết bị y tế tại thị trấn Như Yên Mỹ huyện Yên Mỹ 2286_signed.pdf
2273/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trung tâm y tế huyện Mỹ Hào 2273_signed.pdf
2267/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt trưởng khối phó trưởng khối và danh sách các đơn vị tham gia khối thi đua các trường Đại học Cao đẳng năm 2020-2021 2267_signed.pdf
2270/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v tặng Danh hiệu lao động xuất sắc cho 04 tập thể và bằng khen cho 03 tập thể và 9 cá nhân của UBND thành phố 2270_signed.pdf
2271/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 38 tập thể và 52 cá nhân của Liên hiệp hội phụ nữ tỉnh 2271_signed.pdf
2275/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v phân hạng,phân lại các hạng các trường THPT và tạm thời phân hạng trường THPT có nhiều cấp học hệ công lập trực thuộc sở giáo dục và ĐT 2275_signed.pdf
2276/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của bà Dương Lệ Hằng phòng tư pháp Văn Lâm 2276_signed.pdf
2277/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển oogn Nguyễn Anh Dân làm việc tại phòng giáo dục huyện Văn lâm 2277_signed.pdf
2278/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển bà Nguyễn Thị Đào làm việc tại phòng Văn hóa huyện Văn lâm 2278_signed.pdf
2279/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v miễn nhiệm thanh tra viên với ông Nguyễn Thế Thành phòng tài nguyên Mỹ Hào 2279_signed.pdf
2268/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Kim Động 2268_signed.pdf
2269/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhv/v Điều động bà bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính ông Đỗ Cao Công 2269_signed.pdf
2272/QĐ-UBND29/09/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ 2272_signed.pdf
2261/QĐ-UBND28/09/2020UBND tỉnhV/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội 2261_signed.pdf
2262/QĐ-UBND28/09/2020UBND tỉnhV/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho công ty TNHH Hameco Hưng Yên 2262_signed.pdf
2263/QĐ-UBND28/09/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xâyd ựng khu dân cư mới Bắc Nu-9 thuộc khu Đại học Phố Hiến xã Liên Phương thành phố 2263_signed.pdf
2264/QĐ-UBND28/09/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ giải phóng mặt băng fkhi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ -Trần Hưng Đạo phường Lam Sơn thành phố Hưng yên 2264_signed.pdf
2265/QĐ-UBND28/09/2020UBND tỉnhV/v thu hồi tạm ứng kinh phí đã ứng cho sở giao thông vận tải và hoàn trả nguồn ngân sách tỉnh 2265_signed.pdf
2260/QĐ-UBND28/09/2020UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2260_signed.pdf