0
15793
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15793 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Tháng 9Tháng 9
2433/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v người nộp thếu nợ các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai 2433_signed.pdf
2435/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v dự thảo văn bản của UBND tỉnh 2435_signed.pdf
2436/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v tiếp nhận dự án đầu tư vào địa bàn huyện Yên mỹ 2436_signed.pdf
2434/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng chiếu sáng đô thị của UBND thị xã Mỹ Hào 2434_signed.pdf
2433/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v người nộp thếu nợ các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai 2433_signed.pdf
2432/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định 2432_signed.pdf
2424/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v giao tham mưu thực hiện quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ giáo dục Và ĐT 2424_signed.pdf
2425/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v tu sửa cấp thiết tại di tích đình Thổ Cầu xã Nghĩa Dân huyện Kim Động 2425_signed.pdf
2426/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v giao báo cáo tổng kết việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 2426_signed.pdf
2429/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định 2429_signed.pdf
2427/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 2427_signed.pdf
2428/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2428_signed.pdf
2420/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v xử lý tài sản là xe ô tô dự án kết thúc giai đoạn 2016-2018 -LIESAP-AF 2420_signed.pdf
2421/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhV/v danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 2421_signed.pdf
2422/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ tuyên truyền về Hội nghi xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng sơn năm 2019 2422_signed.pdf
2423/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v tiếp sóng chương trình tuyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu 2423_signed.pdf
2419/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh 2419_signed.pdf
2417/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v thanh tra việc quản lý sử dụng đất của công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam tại xã Tân Dân huyện Khoái Châu 2417_signed.pdf
2411/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 2411_signed.pdf
2415/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v thay đổi nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của công ty cổ phần Hakahi Việt Nam 2415_signed.pdf
2416/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v giấy các nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án nhà máy sản xuất phụ liệu may mặc -Hakahi Việt nam 2416_signed.pdf
2417/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v thanh tra việc quản lý sử dụng đất của công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam tại xã Tân Dân huyện Khoái Châu 2417_signed.pdf
2418/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v bồi thường GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 thuộc khu đô thị Phố Nối 2418_signed.pdf
2414/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v dự thảo báo cáo của UBND tỉnh 2414_signed.pdf
2410/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v thực hiện kết luận của p hó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về triển khai thài luật quy hoạch 2410_signed.pdf
2412/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v di dời và xử lý bom mìn tồn đọng sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh 2412_signed.pdf
2413/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 2413_signed.pdf