0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Tháng 7Tháng 7
92/2007/NQ-HĐND17/07/2007HĐND tỉnhVề quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí hộ tịch 92-NQ-HDND.doc
91/2007/NQ-HĐND17/07/2007HĐND tỉnhVề điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và bổ sung phụ cấp bảo vệ dân phố 91-NQ-HDND.doc
90/2007/NQ-HĐND17/07/2007HĐND tỉnhVề miễn thuỷ lợi phí nông nghiệp 90-NQ-HDND.doc
89/2007/NQ-HĐND17/07/2007HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 89-NQ-HDND.doc
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Năm 2006Năm 2006