0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
426/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình đường dây trạm biến áp và hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư mới phía Nam đường Đinh Điền thị xã Hưng yên 426.pdf
425/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v thành lập ban chỉ đạo tỉnh thực hiện kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh 425.pdf
424/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3cá nhân của Hội tâm năng dưỡng sinh PHSK 424.pdf
423/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001-2010 423.pdf
422/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh cung cấp trang thiết bị phân cứng,phầm mềm đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc dự án xây dựng dữ liệu nền địa lý và ứng dụng GIS quản lý hành chính và môi trương ftỉnh 422.pdf
421/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 421.pdf
420/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt giá trị dự toán mua sắm vacxin phòng bệnh gia súc năm 2009 của Chi cục thú y tỉnh 420.pdf
419/QĐ-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v cử thành viên Ban chỉ đạo về phòng chống tội phạm phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm 419.pdf
418/QĐ-UBND26/02/2009UBND tỉnhV/v............dự án mở rộng bệnh viện đa khoa Phúc Lâm 418.pdf
417/QĐ-UBND26/02/2009UBND tỉnhV/v ...........dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 417.pdf