0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
838/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v bố trí cán bộ phụ trách chi cục quản lý đê điều va phòng chống lụt bão sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 838.pdf
837/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v cho phép chuyển dổi loại hình trường 837.pdf
836/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu gois thầu số 3 mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn trái phíếu chính phủ năm 2008 836.pdf
835/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4 mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn trái phiếi chính jphủ năm 2008 835.pdf
832/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v kiểm toàn Trung tâm tin học trược thuộc văn phòng UBND tỉnh 832.pdf
831/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v giao kiêm chức giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường 831.pdf
830/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi nghiêm cứu sinh nguyễn Kim Kế hiệu trưởng trường TH Ytế 830.pdf
828/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v chấp thuận kết quả chào hàng cạnh tranh mua cá rô phi đơn tính năm 2009 của Sở nông nghiệp va fphát triển nông thôn 828.pdf
827/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v Chấp thuận điều chỉnh một số nọi dung DA , nhà máy SX vật tư ngành nước , ngành hơi và ngành xăng dầu ...của công ty cổ phần CN Hoàng Anh 827.pdf
826/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v thu hồi tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư khu liên hợp công nghiệp SECOIN-CDT của công ty cổ phần công nghiệp 826.pdf
825/QĐ-UBND29/04/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất của công ty TNHH vật liệu điện khương Linh tại xã Dị Sử huyện Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu che phủ PUYOUNG Việt Nam 825.pdf
824/QĐ-UBND28/04/2009UBND tỉnhV/v giao đất tại thị trấn Yên mỹ huyện Yên Mỹ cho ban quản lý dự án chương trình nước và vệ sinh các thị trấn tỉnh Hưng Yên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước và vệ sinh thị trấn Yên Mỹ huyện yên Mỹ 824.pdf