0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1029/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Đoàn Đào huyện Ân Thi để xây dựng bãi chứa rác thôn Đào Xá xã Đào Dương huyện Ân Thi 1029.pdf
1027/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v giao bổ sung biên chế hành chính cho sở kế hoạch và đầu tư 1027.pdf
1026/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thành lập ban tổ chứ cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý 1026.pdf
1025/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thành lập ban giám khảo cuộc thi tìm iểu luật phòng chống ma thuý luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma tuý 1025.pdf
1024/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma thuý 1024.pdf
1023/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử Đại danh y Hải Thưởng Lãn Ông lê Hữu Trác 1023.pdf
1022/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự toán chi phó lập đề án thảo thuận xếp loại đô thij mới phố nối tỉnh Hưng Yên đạt điều kiện đô thị loại IV 1022.pdf
1021/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v trích quỹ khent hưởng năm 2009 là 106.000.000đ để thưởng danh hiệu bà mẹ việt Nam Anh Hùg 1021.pdf
1020/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v tặng cờ thi đua xuất sắc cho ngân hàng chính sách xã hội 1020.pdf
1019/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thi công công trình di chuyển đường dây hạ thế km 44+300 km 45 trên quốc lộ 38 B thuộc địa phận xã Trung Nghĩa thành phố Hưng yên 1019.pdf
1018/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn xã Hoàng Hanh huyện Tiên Lữ 1018.pdf
1017/QĐ-UBND27/05/2009UBND tỉnhV/v ban hành kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức làm việc trong bộ máy chính quyên địa phương tỉnh Hưng Yên 1017.pdf
1016/QĐ-UBND27/05/2009UBND tỉnhV/v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh 1016.pdf