0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1309/QĐ-UBND15/07/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất của công ty cổ phần jcơ khí 120 tại xã Giai Phạm huyện yên mỹ và xã Vĩnh khúc Văn giang 1309.pdf
1294/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình phân đội sẵn sàng chiến đấu,BCHQS tỉnh Hưng Yên 1294.pdf
1293/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà lớp học va phòng làm việc các khoa xã hội,Mầm non,Nhạc hoạ Bồi dưỡng giáo viên và chuẩn hoá giáo viên và phá dỡ nhà lớp học A3,B7,B9 cũ trường cao đẳng sư phạm hưng yên 1293.pdf
1292/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 10 cá nhân của công ty bảo Việt Hưng yên 1292.pdf
1291/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản của công ty TNHH Hor Dar 1291.pdf
1290/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt gia khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới Nam Lê Hông phong phường Minh Khai thành phố Hưng Yên 1290.pdf
1289/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v............xã Đình Cao huyện Phù Cừ 1289.pdf
1288/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v chấp thuận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân huyện Phù Cừ 1288.pdf
1287/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009 của Trường cao đẳng sư phạm hưng Yên 1287.pdf
1286/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình nâng cấp đoạn tuyến từ ngã tư thôn Hạ Cát xã Tống Phan đến giao cắt đường 202 tại km 1286.pdf
1285/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công nạo vét và kè mái hai bên bờ sông Hoà Bình huyện Tiên Lữ 1285.pdf
1284/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên 1284.pdf
1283/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ công chức đi học khoá bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp khoá III /2009 tại Học viện Hành chính 1283.pdf
1282/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v bố trí cán bộ nhận bàn giao và chỉ đạo điều hành uỷ ban nhân dân huyện văn Giang 1282.pdf
1281/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư nâng cấp cải tạo đường vào khu di tích lịch sử Tống Trân -Cúc Hoa huyện Phù Cừ 1281.pdf