0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1696/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở tài nguyên và Môi trương 1696.pdf
1695/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v bố trí cán bộ nhận bàn giao và điều hành hoạt động của sở Tư pháp 1695.pdf
1694/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Yên mỹ Văn Giang năm 2009 1694.pdf
1693/QĐ-UBND31/08/2009UBND tỉnhV/v điều chuyển xe ô tô biển kiểm soát 2737 từ huyện uỷ Ân Thi về Văn phòng UN tỉnh phcụ vụ công tác 1693.pdf
1690/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi mở rộng của công ty TNHH Liên kết đầu tư LIVABIN 1690.pdf
1689/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã ân vĩ huyện Khoái Châu để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Khoái Châu 1689.pdf
1688/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v giao đất cho UBND huyện Phù Cừ tại xã Đình Cao để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 202B đoạn từ Hà Linh -Đình Cao đến cầu Đoàn Đào 1688.pdf
1687/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v giao đất tại xã Đông Kết huyện Khoái Châu cho trường THPT nguyễn Siêu thực hiện dự án đầu tư xây dựngcông trình 1687.pdf
1686/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v cho công ty TNHH Yên Hưng thuê đất tại xã Trung Hưng huyện Yên Mỹ đê thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Hưng Yên 1686.pdf
1685/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v cho công ty cổ phần vật tư xây dựng Hưng phát thuê đất tại xã Dị Sử huyện Mỹ Hào 1685.pdf
1684/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 4 cá nhân của bảo hiểm xã hội tỉnh 1684.pdf
1683/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn thay đổi thành viên ban chỉ đoạ Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 200-2010 1683.pdf
1682/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn thay đổi một số thành viên ban chỉ đoạ về Du lịch tỉnh 1682.pdf
1681/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v trích quỹ khen thưởng tỉnh năm 2009 chi hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng 1681.pdf
1680/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ công an tỉnh 1680.pdf
1679/QĐ-UBND28/08/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn chức danh trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè và cheíen dịch thanh niên học sinh sinh viene tình nguyện tỉnh hưng Yên 1679.pdf