0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2431/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v phân bổ vốn và điều chuyển vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng môi trường thuỷ sản năm 2009 2431.pdf
2430/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng nhà phẫu thuật bệnh lý cải tạo nhà hành chính và các hạng mục phụ trợ còn lại trung tâm y tế huyện Ân thi 2430.pdf
2429/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước 2429.pdf
2428/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính đăng ký đất đại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo sử dụng đất trên đại bàn các huyện Khoái Châu Văn Giang Phù Cừ Tiên Lữ và thành phố Hưng yên 2428.pdf
2427/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v Tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 7 cá nhân của Bưu điện tỉnh 2427.pdf
2426/QĐ-UBND30/11/2009UBND tỉnhV/v trích quỹ khen thưởng tỉnh chi thanh toán tiền mua tạp chí t6hi đua khen thưởng 2426.pdf
2425/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh và bổ sung dự án di dân tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Văn Nhuệ huyện Ân Thi 2425.pdf
2424/QĐ-UBND27/11/2009UBND tỉnhV/v phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND huyện Kim Động nhiệm kỳ 2004-2011 2424.pdf