0
31286
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31286 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1991/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v bổ sung kiện toàn ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hưng Yên 1991.pdf
1990/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhv/v thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Hưng Yên 1990.pdf
1989/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v cho công ty jcổ phần gạch Cẩm xá thuê đất tại xã Cẩm xá huyện Mỹ Hào 1989.pdf
1988/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thành lập tổ công tác liên ngành về quan hệ lao động tỉnh Hưng Yên 1988.pdf
1987/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v giao đất tại xã Đào Dương huyện Ân Thi cho UBND xã Đào Dương để mở rộng nghĩa địa thôn Đào Xá xã Đào Dương huyện Ân Thi để phục vụ giải phóng mặt bằng kh nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội _Hải phòng 1987.pdf
1986/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v điều chỉnh loại đất đã thu hồi tại khoản j3 điều j1 Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên 1986.pdf
1985/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Đình Dù huyện Văn Lâm để thực hiện dự án xây dựng trường Mầm non xã Đình Dù 1985.pdf
1984/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm để thực hiện dự án nhà máy sản xuất bao bì Long biên của công ty TNHH thương mại và sản xuất bao bì Long Biên 1984.pdf
1983/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Đông Kết huyện Khoái Châu để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản úât gạch TUYNEL Đỗ Kính jcủa doanh nghiệp tư nhân Đỗ Kính 1983.pdf
1982/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Đình Dù và Thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hoá huyện Văn Lâm 1982.pdf
1981/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất nhựa Vina compound của công ty cổ phần VINNACOMPOUND 1981.pdf
1980/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại phường Lam Sơn thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục Sao Sáng của trường Mầm non Sao Sáng 1980.pdf
1979/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v thu hồi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với chông TNHHH Sufat Việt Nam 1979.pdf
1978/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài ông Lê Thế Thanh phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ 1978.pdf
1977/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v huỷ bỏ quyết định giao đất cho thuê đất giao đất cho công ty TNHH du lịch sinh thái jđô thị Châu Linh tại xã Dạ Trạch huyện Khoái Châu để thực hiện dự án xây dựng làng sinh thái du lịch đô thị đầm Dạ trạch huyện Khoái Châu tỉnh Hưng yên 1977.pdf
1976/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng công trình Nhà khám bệnh ngoại trú + cấp cứu nhà kỹ thuật nghiệp vụ san nền nền đường kè 1976.pdf
1975/QĐ-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ trên địa bàn tỉnh 1975.pdf