0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2789/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v bổ nhiệm phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư ông Nguyễn Tuấn Cường 2789.pdf
2763/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 2763.pdf
2761/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v giấy pép thưam dò dưới nước cua công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 2761.pdf
2760/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt đề án thành lập quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên 2760.pdf
2759/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 2759.pdf
2758/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v mua xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 2758.pdf
2757/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhv/v điều chuyển xe ô tô của 9 đơn vị được mua xe ô tô mới thay thế ô tô cũ 2757.pdf
2756/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh và hõ trợ kinh phí cho công an tỉnh 2756.pdf
2755/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v phân bổ kinh phí hỗ trợ các tuyến đường giao thông nông thôn tỉnh Hưng Yên naă 2010 2755.pdf
2754/QĐ-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt giá trị dự toán mua xe ô tô phục vụ công tác của trường cao đẳng y tế Hưng Yên 2754.pdf