0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
693/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Đặng Văn Tái sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 693_2010.PDF
692/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh 692_2010.PDF
691/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v chuyển ngạch công chức với ông Ngô Thế Bình Chánh thanh tra tỉnh 691_2010.PDF
690/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v cho phép cán bộ đi tham quan du lịch tại Trung Quốc ông Lê Thịnh Trường giám đốc nhà hát chèo Hưng yên 690_2010.PDF
689/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho trung tâm thông tin xúc tiến thương mại du lịch Hưng yên để tổ chức tham gia triển lãm thương mại và du lịch quốc tế Ninh Bình năm 2010 689_2010.PDF
688/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí cho Hội làm vườn và nuôi ong tỉnh để tổ chức đại hội làm vườn và nuôi ong tỉnh nhiệm kỳ II (2010-2015) và triển khai các chương trình để án phục vụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 688_2010.PDF
687/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh giá mua xe ô tô chuyên dùng phụng vụ tìm kiếm cứu nạn của Văn phòng UBND tỉnh 687_2010.PDF
686/QĐ-UBND31/03/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290 ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ 686_2010.PDF
684/QĐ-UBND30/03/2010UBND tỉnhV/v tăng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân của huyện Mỹ Hào 684_2010.PDF
683/QĐ-UBND30/03/2010UBND tỉnhV/v tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 2 phòng của UBND huyện Mỹ Hào 683_2010.PDF
682/QĐ-UBND30/03/2010UBND tỉnhv/v tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 phòng của UBND huyện Mỹ Hào 682_2010.PDF
681/QĐ-UBND30/03/2010UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân của UBN huyện Mỹ Hào 681_2010.PDF