0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Hide details for Tháng 4Tháng 4
903/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhV/v Ban hành KH triển khai thực hiện luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 903_2010.PDF
902/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh 902_2010.PDF
901/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhV/v điều động bổ nhiệm phó trưởng ban quản lý khu đại học Phố Hiến ông Phùng Hoàng Hảo 901_2010.PDF
900/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v điều động bổ nhiệm phó trưởng ban quản lý khu đại học Phố Hiến ông Hoàng Tùng 900_2010.PDF
899/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhV/v điều động bổ nhiệm giám đốc sở kế hoạch và đầu tư ông Đặng Ngọc Quỳnh 899_2010.PDF
898/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi học tại Hàn Quốc ông Phạn Anh Quân giám đốc Sở Giao thông vận tải 898_2010.PDF
897/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh bà Nguyễn Thị Mai Hoa 897_2010.PDF
896/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng nhà kỹ thuật nghiệp vụ trung tâm y tế dự phòng tỉnh 896_2010.PDF
895/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình tu bổ tôn tạo di tích đền Đa Hòa xã Bình Minh huyện kHoái châu 895_2010.PDF
894/QĐ-UBND29/04/2010UBND tỉnhv/v cử cán bộ đi học tập tại singapore 894_2010.PDF
893/QĐ-UBND28/04/2010UBND tỉnhv/v tặng bằng khen và trích từ quỹ khen thưởng cho 9 nghệ sĩ thuộc nhà hát chèo Hưng yên 893_2010.PDF
892/QĐ-UBND28/04/2010UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 15 huấn luyện viên của trường nghiệp vụ sở thể dục thể thao 892_2010.PDF
891/QĐ-UBND28/04/2010UBND tỉnhV/v nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phạm Văn Tĩnh 891_2010.PDF