0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1580/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Hưng Yên 1580.pdf
1579/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Hưng yên 1579.pdf
1578/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v thu hồi quyết định chấp thuận dự án trung tâm giáo dục mầm non tu thục của doanh nghiệp tư nhân Huân Thịnh trên địa bàn phường An Tảo thành phố Hưng Yên 1578.pdf
1577/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v cho công ty TNHH vật liệu xây dựng Hưng Yên thuê đất tại xã Tân Hưng huyện Tiên Lữ để thực hiện dự án nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynel Hưng Yên và điều chỉnh diện tích kích thước khu đất đã cho công ty thuê tại quyết định số 1273 ngày 10/7/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên 1577.pdf
1576/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v hủy đấu thầu gói thầu G1 cung cấp dây dẫn và cáp hạ thế thuộc dự án năng nặng nông thôn II(REII) mở rộng phần hạ áp 1576.pdf
1575/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v tiếp nhận điều động và bổ nhiệm phí giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm 1575.pdf
1574/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v cồng nhận Hội đồng Quản trị trường trung cấp kinh tế và công nghệ Lương Tài 1574.pdf
1573/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v thu hồi đất giao đất cho UBND xã Nhật Tân để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Nhật Tân huyện Tiên lữ 1573.pdf
1572/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v..........và du lịch thành phố Hưng Yên 1572.pdf
1571/QĐ-UBND30/07/2010UBND tỉnhV/v thành lập trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyện Tiên Lữ 1571.pdf
1570/QĐ-UBND29/07/2010UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi học chương trình lên kết đào tạo giữa Học viện Hành chính thuộc viện chính trịnh Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với trường đại học Tempere Phần lan 1570.pdf
1569/QĐ-UBND29/07/2010UBND tỉnhV/v điều chỉnh diện tích đất giao công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại thăng long tại quyết định số 395/QĐ-UB ngày 24/01/20006 1569.pdf
1568/QĐ-UBND29/07/2010UBND tỉnhv/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 6 cá nhân của UBND huyện Mỹ Hào 1568.pdf
1567/QĐ-UBND29/07/2010UBND tỉnhV/v kiện toàn tổ chuyên viên làm nhiệm vụ thường xuyên rà soát định kỳ hệ thống hóa văn hóa quy phạm pháp luật của HĐND-UBND tỉnh 1567.pdf
1566/QĐ-UBND29/07/2010UBND tỉnhV/v Cử Ông Nguyễn Duy Hy -GĐ sở VH-TT-DL tỉnh đi công tác tại Sigapoe từ 01/8-7/8/2010 1566.pdf
1565/QĐ-UBND28/07/2010UBND tỉnhV/v cử Đoàn cán bộ đi tham quan tại trung qốc cán bộ xã Tân Quang huyện Văn Lâm 1565.pdf