0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 11Tháng 11
Show details for Tháng 10Tháng 10
Hide details for Tháng 1Tháng 1
304/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v thay đổi chủ sử dụng đất của công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thực phẩm 304_2010.PDF
303/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v chuyển từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất công ty cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 4 tại thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên 303_2010.PDF
302/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v bổ sung kinh phí cho chi cục bảo vệ thực vật và UBND các huyện Thành phố để tổ chức diệt chuột diện rộng vụ Đông Xuân 2009-2010 302_2010.PDF
301/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v cấp kinh phí cho sở lao động thương binh và xã hội để tặng quà thăm hỏi gia đình chính sách hỗ trợ đối tượng xã hội nhân dịp Tết Canh Dần 2010 301_2010.PDF
300/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v kiện toàn ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh 300_2010.PDF
299/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v............dự án công trình trường THPT Nghĩa Dân huyện Kim Động 299_2010.PDF
298/QĐ-UBND29/01/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dự án hạ tâng kỹ thuật khu dân cư sóo 1 huyện Phù cừ 298_2010.PDF