0
30998
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 30998 văn bản  

Show details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1919/QĐ-UBND30/09/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cây xanh thuộc dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh Quảng Trường trung tâm thành phố Hưng Yên 1919.pdf
1918/QĐ-UBND30/09/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt đề cương và dự toán lập đề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 1918.pdf
1917/QĐ-UBND30/09/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh thời gian đấu thầu công trình cải tạo nâng cấp trụ sơ làm việc HĐND -UBND huyện Khoái Châu 1917.pdf
1916/QĐ-UBND30/09/2010UBND tỉnhV/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty liên doanh chế tạo phụ tùng joo tô xe máy Li Fan-Tongsheng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty cổ phần bất động sản mỹ Việt tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm 1916.pdf
1915/QĐ-UBND30/09/2010UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 1915.pdf
1914/QĐ-UBND30/09/2010UBND tỉnhV/v thu hồi đất tại các xã Phú Thịnh,Đức Hợp,Mai Động huyện Kim Động giao cho Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng củng cố nâng cấp đê tả Sông Hồng tỉnh Hưng Yên đoạn từ kim 1914.pdf
1913/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v điều chuyển nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2010 1913.pdf
1912/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhv/v phân bổ và điều chuyển vốn hỗ trợ của Chính phủ cho mục tiêu của địa phương năm 2010 1912.pdf
1911/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh 1911.pdf
1910/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v ..........trung tâm y tế huyện Mỹ Hào 1910.pdf
1909/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v .............trung tâm y tế huyện Kim Động 1909.pdf
1908/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v ............tại trung tâm y tế huyện Ân Thi 1908.pdf
1907/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cải tạo nâng cấp trung tâm y tế huyện Tiên Lữ 1907.pdf
1906/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dự án bệnh viện y học cổ truyền tỉnh 1906.pdf
1905/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v phê duyêt danh mục mua sắm thiết bị dạy nghề của trường trung cấp nghề tỉnh Hưng Yên 1905.pdf
1904/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu mua thiết bị công nghệ tông tin thuộc đề án tin học của tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản HCM 1904.pdf
1903/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định tài sản 1903.pdf
1902/QĐ-UBND29/09/2010UBND tỉnhV/v bổ nhiệm chi cục trưởng chi cục Văn Thư và Lưu trữ tỉnh 1902.pdf