0
312
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 312 văn bản  

Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Tháng 9Tháng 9
144/2010/NQ-HĐND21/09/2010HĐND tỉnhVề việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ 144_2010_NQ-HĐND.doc
143/2010/NQ-HĐND21/09/2010HĐND tỉnhVề việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấpchính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách (Từ năm 2011 đến năm 2015) 143_2010_NQ-HĐND.doc
142/2010/NQ-HĐND21/09/2010HĐND tỉnhVề nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Hưng Yên 142_2010_NQ-HĐND.doc
141/2010/NQ-HĐND21/09/2010HĐND tỉnhVề ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyênngân sách địa phương năm 2011 141_2010_NQ-HĐND.doc
140/2010/NQ-HĐND21/09/2010HĐND tỉnhVề Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 140_2010_NQ-HĐND.doc
39/BCS10/09/2010UBND tỉnhV/v Nghị quyết của ban cán sự về việc bổ nhiệm lại chức danh cán bộ lãnh đạo điện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý 39.pdf
38/BCS08/09/2010UBND tỉnhv/v nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh phó chủ tịch UBND huyện Phu Cừ bổ nhiệm lại kéo dài thời gian chức danh Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm hưng Yên diện ban thương vụ tỉnh ủy quản lý 38.pdf
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 12Tháng 12
Show details for Tháng 10Tháng 10
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006