0
14261
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 14261 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2827/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v xin thay thế xe ô tô công vụ 2827_signed.pdf
2828/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của liên doanh tổng công ty 319/Bộ Quốc phòng và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng trên nhà Rạng Đông 2828_signed.pdf
2829/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v công dân D dào Trọng Thực bị giam tại Campuchia 2829_signed.pdf
2831/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v rà soát các dự án trao MOU 2831_signed.pdf
2832/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v làm việc với Tạp chí Môi trường và Đô Thị Việt Nam 2832_signed.pdf
2833/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhV/v thủ tục nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa 2833_signed.pdf
2817/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhV/v thay đổi nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của công ty TNHH PMJ Greentech 2817_signed.pdf
2818/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của công ty TNHH PMJ Greentech 2818_signed_signed.pdf
2819/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo thứ nhất Đề án tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường 2819_signed.pdf
2820/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn 2820_signed.pdf
2821/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo của Bộ kế hoạch và ĐT 2821_signed.pdf
2822/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương 2822_signed.pdf
2823/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật đất đia năm 2013 2823_signed.pdf
2824/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn 2824_signed.pdf
2825/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các địa phương các Bộ,ngành 2825_signed.pdf
2826/CV-UBND11/11/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí xây dựng đền thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Trung Ngạn tại quê hương Hưng Yên 2826_signed.pdf
2816/CV-UBND09/11/2019UBND tỉnhv/v báo cáo kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 (Hỏa tốc) 2816_signed.pdf
2814/CV-UBND08/11/2019UBND tỉnhv/v tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thống 2018 đối với cấp tiểu học 2814_signed.pdf
2815/CV-UBND08/11/2019UBND tỉnhV/v báo cáo việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với Đài PTTH 2815_signed.pdf
2808/CV-UBND08/11/2019UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020 2808_signed.pdf