0
548
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 548 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Hide details for Tháng 2Tháng 2
63/GM-UBND28/02/2019UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh 63GM_signed.pdf
TAI LIEU.pdf
64/GM-UBND28/02/2019UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh 63GM_signed.pdf
61/GM-UBND27/02/2019UBND tỉnhnghe sở kế hoạch Đt báo cáo rà soát dự án nhà máy sản xuất hàng dệt may của công ty cổ phần và xây lắp Bảo Huy 61gm.pdf
62/GM-UBND27/02/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về kiểm tra công tác phòng dịch 62GM_signed.pdf
60/GM-UBND27/02/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
60GM_signed.pdf
58/GM-UBND25/02/2019UBND tỉnhgiấy mời từ 8h ngày 27/2/2019 58 GM.pdf
59/GM-UBND25/02/2019UBND tỉnhtổ chức thống nhất phương án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 58 GM.pdf
56/GM-UBND21/02/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
56 GM_signed.pdf
57/GM-UBND21/02/2019UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
57gm_signed.pdf
55/GM-UBND21/02/2019UBND tỉnhtổ chức hội nghị triển khai khảo sát thu thập thông tin về tình hình KTXH 55gm_signed.pdf
54/GM-UBND20/02/2019UBND tỉnhtổ chức nghe sở kế hoạch báo cáo dự án khu nhà ở liền kề siêu thị khách sạn 54gm_signed.pdf
53/GM-UBND19/02/2019UBND tỉnhlàm việc với công ty Kelen Việt Nam 53gm_signed.pdf
52/GM-UBND18/02/2019UBND tỉnhlập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại An 52GM_signed.pdf
51/GM-UBND14/02/2019UBND tỉnhbổ nhiệm lại cán bộ diện lãnh đạo ban cán sự quan lý TAI LIEU CS.pdf
51GM_signed.pdf
47/GM-UBND14/02/2019UBND tỉnhhọp các thành viên UB về cho ý kiến về nội dung TÀI LIEU.pdf
47gm_signed.pdf
49/GM-UBND14/02/2019UBND tỉnhhọp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 49GM.pdf
ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
46/GM-UBND12/02/2019UBND tỉnhcông tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 46GM_signed.pdf
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010