0
548
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 548 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
98/GM-UBND29/03/2019UBND tỉnhNgài Đại sứ quán nhật bản đến thăm giao lưu chụp ảnh lưu niệm với đoàn cnas bộ tỉnh và 20 vận động viên bóng đá 98GM_signed.pdf
97/GM-UBND28/03/2019UBND tỉnhHội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách 97_signed.pdf
96/GM-UBND27/03/2019UBND tỉnhkiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án khu dịch vụ tại các xã xuân Quan,Cửu Cao,Phụng Công Văn giang 96gm_signed.pdf
94/GM-UBND27/03/2019UBND tỉnhtổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bện dịch tả lợn Châu Phi 94gm_signed.pdf
92/GM-UBND25/03/2019UBND tỉnhhọp giao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
92GM2_signed.pdf
93/GM-UBND25/03/2019UBND tỉnhkiêm tra thực hiện năm dân vận 93gm_signed.pdf
90/GM-UBND22/03/2019UBND tỉnhlàm việc với Doanh nghiệp xây dựng xuân trường 90gm1_signed.pdf
91/GM-UBND22/03/2019UBND tỉnhấn định phiên hợp xem xét các nội dung sau TAI LIEU.pdf
91_signed.pdf
88/GM-UBND21/03/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến tập huấn luật Quốc phòng năm 2018 88GM_signed.pdf
89/GM-UBND21/03/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến tập huấn luật Quốc phòng năm 2018 88GM_signed.pdf
87/GM-UBND21/03/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
87GM_signed.pdf
85/GM-UBND20/03/2019UBND tỉnhban hành chương trình thực hiện phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên 85_signed.pdf
86/GM-UBND20/03/2019UBND tỉnhbổ trợ đặc thù odois với cán bộ viên chức 86_signed.pdf
83/GM-UBND20/03/2019UBND tỉnhlàm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 83_signed.pdf
84/GM-UBND20/03/2019UBND tỉnhlàm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Sumitomo 84_signed.pdf
80/GM-UBND14/03/2019UBND tỉnhthay đổi thời gian họp theo giấy mời số 75 ngày 12/3/2019 80GM_signed.pdf
81/GM-UBND14/03/2019UBND tỉnhv/v đề xuất của công đồng doanh nghiệp Việt Kiều 81_signed.pdf
79/GM-UBND13/03/2019UBND tỉnhHọp giao ban các thành viên UBND tỉnh TL.pdf
79GM_signed.pdf
78/GM-UBND12/03/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
78GM_signed.pdf
77/GM-UBND12/03/2019UBND tỉnhKiểm tra tình hình hoạt động bến thủy nội địa tỉnh hình khai tác cát trên sông Hồng,sông luộc 77gm_signed.pdf
75/GM-UBND12/03/2019UBND tỉnhKiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về chương trình cấp nước sạch 75GM_signed.pdf
76/GM-UBND12/03/2019UBND tỉnhThống nhất việc quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ công chức lao động 68 76 GM 1_signed.pdf