0
548
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 548 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Hide details for Tháng 5Tháng 5
165/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhtham dự hội chợ sản phẩm nông sản tiêu thụ vùng đồng băng sông Hồng năm 2019 165gm_signed.pdf
166/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhHọp các thành viên UBND tỉnh 166gm_signed.pdf
tai lieu k.pdf
167/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhcuộc họp nghe tài nguyên và môi trường báo cáo 167gm_signed.pdf
165/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhtham dự hội chợ sản phẩm nông sản tiêu thụ vùng đồng băng sông Hồng năm 2019 165gm_signed.pdf
166/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhHọp các thành viên UBND tỉnh 166gm_signed.pdf
tai lieu k.pdf
167/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhcuộc họp nghe tài nguyên và môi trường báo cáo 167gm_signed.pdf
165/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhtham dự hội chợ sản phẩm nông sản tiêu thụ vùng đồng băng sông Hồng năm 2019 165gm_signed.pdf
166/GM-UBND31/05/2019UBND tỉnhHọp các thành viên UBND tỉnh 166gm_signed.pdf
tai lieu k.pdf
164/GM-UBND30/05/2019UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh 164gm_signed.pdf
TAI LIEU1.pdf
163/GM-UBND30/05/2019UBND tỉnhthanh tra báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án khu dịch vụ thương mại 163 gm_signed.pdf
162/GM-UBND29/05/2019UBND tỉnhthực hiện các quy định của pháp luật vê tín ngưỡng 162gm_signed.pdf
161/GM-UBND29/05/2019UBND tỉnhgiao ban các phó chủ tịch UBND tỉnh ND1.pdf
ND2.pdf
161gm_signed.pdf
158/GM-UBND28/05/2019UBND tỉnhlàm việc với Đoàn công tác của viện chiến lược 158 gm_signed.pdf
159/GM-UBND28/05/2019UBND tỉnhHội nghị triển khai công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 159gm_signed_signed.pdf
160/GM-UBND28/05/2019UBND tỉnhxây dựng pho tượng Quan thế Âm Bồ Tát 160gm_signed.pdf
157/GM-UBND27/05/2019UBND tỉnhmua sắm và lắp đặt trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công 157gm_signed.pdf
155/GM-UBND24/05/2019UBND tỉnhlễ phatd động tháng hành động vì trẻ em 155_signed.pdf
156/GM-UBND24/05/2019UBND tỉnhhọp về triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động của bến bãi 156_signed.pdf
153/GM-UBND23/05/2019UBND tỉnhlàm việc với công ty cổ phần thực phẩm Nipponham Việt Nam 153gm_signed.pdf
154/GM-UBND23/05/2019UBND tỉnhlàm việc với tỉnh vĩnh phúc 154GM_signed.pdf
151/GM-UBND22/05/2019UBND tỉnhkhiếu nại tố cáo đông người 151_signed.pdf
152/GM-UBND22/05/2019UBND tỉnhvề pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo 152_signed.pdf
150/GM-UBND21/05/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
150GM_signed.pdf
148/GM-UBND21/05/2019UBND tỉnhlàm việc vơi ông Vũ Quang Hải nguyên trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội 148gm_signed.pdf