0
548
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 548 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Show details for Tháng 8Tháng 8
Hide details for Tháng 7Tháng 7
257/GM-UBND30/07/2019UBND tỉnhlàm việc với công ty TNHH một thành viên kinh đô miền Bắc 257_signed.pdf
256/GM-UBND29/07/2019UBND tỉnhlàm việc với đoàn giám sát của UB kiểm tra trung ương 256.pdf
254/GM-UBND26/07/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch (thêm nội dung) 254_signed.pdf
TL1.pdf
253/GM-UBND26/07/2019UBND tỉnhnghe sở tài nguyên báo cáo giải quyết tình hình Họ giáo phương Mạn đường xã Tứ Dân huyện Khoái Châu 253_signed.pdf
252/GM-UBND24/07/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 152gm_signed.pdf
ND 1.pdf
ND 2.pdf
ND 3.pdf
248/GM-UBND23/07/2019UBND tỉnhhọp ban cán sự 248.pdf
TL.pdf
249/GM-UBND23/07/2019UBND tỉnhbáo cáo công tác của đoàn kiểm tra 249_signed.pdf
250/GM-UBND23/07/2019UBND tỉnhvề thực hiện dự án phân khu B khu đô thị phái bắc 250_signed.pdf
251/GM-UBND23/07/2019UBND tỉnhdự trực tuyến sơ kết 6 thantgs đầu năm 2019 và nhiệm vụ của Ban chỉ đọa 138 và ban chỉ đọa 389 quốc gia 251_signed.pdf
832.pdf
247/GM-UBND23/07/2019UBND tỉnhlàm việc với Đoàn đại biểu trung tâm nghiên cứu phát triển qốc vụ viện Trung Quốc 247_signed_signed.pdf
246/GM-UBND22/07/2019UBND tỉnhlàm việc với đoàn công tác của Hội đồng phát triển kinh tế Châu Âu 246_signed.pdf
243/GM-UBND22/07/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến phiên hợp UB uốc gia về chính phủ điện tử 243_signed.pdf
244/GM-UBND22/07/2019UBND tỉnhhọp với Đoàn công tác của UB khoa học công nghệ môi trường 244_signed.pdf
245/GM-UBND22/07/2019UBND tỉnhlàm việc với Đoàn công tác UB khoa học công nghệ và môi trường ( thay thế giấy mời 244) 245_signed.pdf
242/GM-UBND20/07/2019UBND tỉnhGiấy mời họp trực tuyến về Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ 14h ngày 22/7/2019 ( HỎA TỐC) 242 GM_signed.pdf
240/GM-UBND19/07/2019UBND tỉnhtổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm toán 240_signed.pdf
241/GM-UBND19/07/2019UBND tỉnhlàm việc của Đoàn giám sát 241_signed.pdf
239/GM-UBND19/07/2019UBND tỉnhV/v giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến khu đô thị Văn Giang 139gm_signed.pdf
238/GM-UBND19/07/2019UBND tỉnhHội nghị bàn về giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới 138gm_signed.pdf
237/GM-UBND18/07/2019UBND tỉnhhọp các thành viên UBND tỉnh TÀI LIÊU.pdf
237_signed.pdf
236/GM-UBND17/07/2019UBND tỉnhbổ nhiệm và bổ nhiệm lại 236 gm_signed.pdf
235/GM-UBND17/07/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ( Hỏa Tốc) 235_signed.pdf
233/GM-UBND16/07/2019UBND tỉnhthực hiện dự án nhà ở công nhân của công ty lạc Hồng Phú 233_signed.pdf
234/GM-UBND16/07/2019UBND tỉnhbáo cáo thanh tra về kết quả kiểm tra 234_signed.pdf
232/GM-UBND15/07/2019UBND tỉnhcông tác tập đoàn Sumitomo 323_signed.pdf
230/GM-UBND12/07/2019UBND tỉnhkiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm về an toàn giao thông 230_signed.pdf