0
134
Theo năm văn bản: Chỉ thị Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 134 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 4Tháng 4
Hide details for Tháng 3Tháng 3
9/CT-UBND31/03/2020UBND tỉnhv/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chóng dịch Covid-19 09ct_signed.pdf
8/CT-UBND27/03/2020UBND tỉnhV/v chỉ tặng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở việt Nam 08_signed.pdf
6/CT-UBND26/03/2020UBND tỉnhv/v tăng cường công tác giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng háo quá khổ,quá tải trên địa bàn tỉnh 06_signed.pdf
7/CT-UBND26/03/2020UBND tỉnhv/v tăng cường công tác quản lý đê điều chuẩn bị sãn sàng hộ đê,chống lũ,bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mưa lũ,năm 2020 07_signed.pdf
5/CT-UBND25/03/2020UBND tỉnhv/v chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 05 ct_signed.pdf
4/CT-UBND11/03/2020UBND tỉnhv/v thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh 04ct_signed.pdf
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009