0
552
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 552 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Tháng 9Tháng 9
Hide details for Tháng 8Tháng 8
308/GM-UBND30/08/2019UBND tỉnhthay đổi thời gian họp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch (Hỏa Tốc) 308_signed.pdf
307/GM-UBND30/08/2019UBND tỉnhthay đổi thời gian họp giao ban các thành viên UBND tỉnh (Hỏa Tốc) 307_signed.pdf
308/GM-UBND30/08/2019UBND tỉnhthay đổi thời gian họp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch (Hỏa Tốc) 308_signed.pdf
306/GM-UBND30/08/2019UBND tỉnhbàn giao dự án mua sắm trung tâm hành chính công 306_signed.pdf
302/GM-UBND29/08/2019UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
302gm_signed.pdf
TAI.pdf
303/GM-UBND29/08/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 303_signed.pdf
ND 1.pdf
ND 2.pdf
ND 3.pdf
305/GM-UBND29/08/2019UBND tỉnhvề giá đất của công ty cổ phần đầu tư phát triển lạc Hồng Phúc 305_signed.pdf
300/GM-UBND29/08/2019UBND tỉnhcông nhân sáng kiến 300_signed.pdf
299/GM-UBND27/08/2019UBND tỉnhcông bố danh mục tài sản mua sắm tài sản TL.pdf
299GM_signed.pdf
296/GM-UBND24/08/2019UBND tỉnhGiấy mời công bố quyết định thanh tra từ 15h30 ngày 26/8/2019 296 GM_signed.pdf
297/GM-UBND23/08/2019UBND tỉnhlàm việc với trung tâm hội nghị 297_signed.pdf
295/GM-UBND23/08/2019UBND tỉnhgặp mặt ngày truyền thống văn phòng 295_signed_signed.pdf
290/GM-UBND23/08/2019UBND tỉnhkiểm điểm về tiến độ triển khai thực hiện khu di tích dịch vụ tại các xã Xuân Quan 290gm_signed.pdf
291/GM-UBND23/08/2019UBND tỉnhkiểm tra và làm việc với huyện ủy Yên Mỹ 291_signed.pdf
292/GM-UBND23/08/2019UBND tỉnhbổ sung thêm nôi dung họp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 292_signed.pdf
TL.pdf
289/GM-UBND22/08/2019UBND tỉnhvề tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại 289_signed_signed.pdf
287/GM-UBND21/08/2019UBND tỉnhcho chủ trương làm quy trình cán bộ 287_signed.pdf
288/G21/08/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 288GM_signed.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
286/GM-UBND21/08/2019UBND tỉnhlàm việc với Bộ giao thông vận tải 286_signed.pdf
284/GM-UBND20/08/2019UBND tỉnhchủ tịch làm việc với ban thường vụ huyện ủy Yên Mỹ 284_signed.pdf
285/GM-UBND20/08/2019UBND tỉnhtập huấn ( giấy mời gửi ô chiều ngày 20/8 ) 285_signed.pdf
283/HM19/08/2019UBND tỉnhtập huấn về công tác văn phòng 283_signed_signed.pdf
282/GM-UBND19/08/2019UBND tỉnhtổ chức buổi làm việc với công ty luật TNHH -Stars 282_signed.pdf
280/GM-UBND16/08/2019UBND tỉnhtổ chức thu vận hành tử vật tư thử thiết bị mua sắm và lắp đặt trang thiết bị trung tâm phục vụ hành chính công 280_signed.pdf
279/GM-UBND15/08/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND 1.pdf
ND 2.pdf
ND 3.pdf
279_signed.pdf
278/GM-UBND14/08/2019UBND tỉnhlàm việc với Diễn đàn kinh tế châu Á 278_signed.pdf
276/GM-UBND13/08/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 276_signed.pdf