0
725
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 725 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Show details for Tháng 2Tháng 2
Hide details for Tháng 1Tháng 1
28/GM-UBND31/01/2020UBND tỉnhhọp trực tuyến chính phủ về dịch viêm phổi cấp 28gm.pdf
25/GM-UBND31/01/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TL.pdf
25_signed.pdf
26/GM-UBND31/01/2020UBND tỉnhcông tác phòng bệnh viêm đường hô hấp (Hỏa tốc ) 26_signed.pdf
27/GM-UBND31/01/2020UBND tỉnhthêm nội dung cuộc hợp giao ban các thành viên ủy ban TL2.pdf
27_signed.pdf
24/GM-UBND30/01/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tich các phó chủ tịch ND1.pdf
ND 2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
24_signed.pdf
23/GM-UBND22/01/2020UBND tỉnhlàm việc với lãnh đạo trường Đại học Bách khoa (Hỏa tốc ) 23gm_signed.pdf
22/GM-UBND22/01/2020UBND tỉnhlàm việc với lãnh đạo tập đoàn Hanesbrands Hoa kỳ 22gm_signed.pdf
21/GM-UBND21/01/2020UBND tỉnhlàm việc với tập đoàn Hutchinson 21gm_signed.pdf
20/GM-UBND21/01/2020UBND tỉnhlễ phát động trồng cây 20gm_signed.pdf
19/GM-UBND20/01/2020UBND tỉnhtổ chức khảo sát vị trí xây dựng sân vận động tỉnh ( Hỏa tốc) 19_signed.pdf
18/GM-UBND20/01/2020UBND tỉnhkết quả giám sát ban thường vụ tỉnh ủy 18gm.pdf
17/GM-UBND17/01/2020UBND tỉnhấn định phiên họp ban cán sự 17.pdf
13/GM-UBND13/01/2020UBND tỉnhhội nghị cán bộ công chức 13gm_signed.pdf
14/GM-UBND13/01/2020UBND tỉnhv/v xử lý thông tin báo chí phản ánh của người dân liên quan 14_signed.pdf
11/GM-UBND10/01/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
11gm_signed.pdf
12/GM-UBND10/01/2020UBND tỉnhrà soát trình tự thủ tục dự án khu đô thị sinh thái Dream City 12gm_signed.pdf
8/GM-UBND08/01/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra tỉnh 08gm_signed.pdf
9/GM-UBND08/01/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm 09gm_signed.pdf
7/GM-UBND08/01/2020UBND tỉnhHỏa tốc 07_signed.pdf
5/GM-UBND07/01/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
05 gm_signed.pdf
6/GM-UBND07/01/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 06gm_signed.pdf
3/GM-UBND03/01/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
03gm_signed.pdf
4/GM-UBND03/01/2020UBND tỉnhđánh giá phân loại công chức 04gm_signed.pdf
2/GM-UBND03/01/2020UBND tỉnhkiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân năm 2019 02gm_signed.pdf
1/GM-UBND02/01/2020UBND tỉnhhội nghị tổng kết công tác tháng 01gm_signed_signed.pdf
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018