0
274
Theo năm văn bản: qdqppl Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 274 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Tháng 7Tháng 7
21/QĐ-UBND30/07/2020UBND tỉnhv/v Ban hành quy chế xây dựng quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hưng yên 21 qp_signed_signed.pdf
20/QĐ-UBND22/07/2020UBND tỉnhv/v hợp nhất trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên và phòng kiểm soát thủ tục hành thuộc UBND tỉnh 20 qp_signed.pdf
19/QĐ-UBND21/07/2020UBND tỉnhv/v Bãi bỏ quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 cảu UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu,phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh 19_signed.pdf
18/QĐ-UBND20/07/2020UBND tỉnhBan hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên 18_signed_signed.pdf
17/QĐ-UBND16/07/2020UBND tỉnhv/v tổ chức lại sở Tài chính Hưng yên 17_signed.pdf
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009