0
686
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 686 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Tháng 1Tháng 1
18/GM-UBND20/01/2020UBND tỉnhkết quả giám sát ban thường vụ tỉnh ủy 18gm.pdf
17/GM-UBND17/01/2020UBND tỉnhấn định phiên họp ban cán sự 17.pdf
13/GM-UBND13/01/2020UBND tỉnhhội nghị cán bộ công chức 13gm_signed.pdf
14/GM-UBND13/01/2020UBND tỉnhv/v xử lý thông tin báo chí phản ánh của người dân liên quan 14_signed.pdf
11/GM-UBND10/01/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
11gm_signed.pdf
12/GM-UBND10/01/2020UBND tỉnhrà soát trình tự thủ tục dự án khu đô thị sinh thái Dream City 12gm_signed.pdf
8/GM-UBND08/01/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra tỉnh 08gm_signed.pdf
9/GM-UBND08/01/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm 09gm_signed.pdf
7/GM-UBND08/01/2020UBND tỉnhHỏa tốc 07_signed.pdf
5/GM-UBND07/01/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
05 gm_signed.pdf
6/GM-UBND07/01/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 06gm_signed.pdf
3/GM-UBND03/01/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
03gm_signed.pdf
4/GM-UBND03/01/2020UBND tỉnhđánh giá phân loại công chức 04gm_signed.pdf
2/GM-UBND03/01/2020UBND tỉnhkiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân năm 2019 02gm_signed.pdf
1/GM-UBND02/01/2020UBND tỉnhhội nghị tổng kết công tác tháng 01gm_signed_signed.pdf
Show details for Năm 2019Năm 2019
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009