0
548
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 548 văn bản  

Hide details for Năm 2019Năm 2019
Hide details for Tháng 9Tháng 9
327/GM-UBND12/09/2019UBND tỉnhbáo cáo kết quả đoàn kiểm tra tiến độ dự án 327_signed.pdf
326/GM-UBND12/09/2019UBND tỉnhv/v thay đổi thời gian hội nghị 326_signed.pdf
324/GM-UBND11/09/2019UBND tỉnhlàm rõ một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng kinh doanh gk 324.pdf
324_signed.pdf
320/GM-UBND10/09/2019UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh 320_signed.pdf
TAI LIEU.pdf
321/GM-UBND10/09/2019UBND tỉnhkhai trương và đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động 321_signed_signed.pdf
322/GM-UBND10/09/2019UBND tỉnhkhai trương và đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động 322_signed.pdf
323/GM-UBND10/09/2019UBND tỉnhtổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mơi 323_signed.pdf
317/GM-UBND05/09/2019UBND tỉnhlàm việc với Đoàn thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 317_signed.pdf
318/GM-UBND05/09/2019UBND tỉnhcông bố danh mục tài sản mua sắm tập trung 318_signed.pdf
TL.pdf
319/GM-UBND05/09/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch (Hỏa tốc) 319_signed.pdf
316/GM-UBND04/09/2019UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
316 gm_signed.pdf
312/GM-UBND04/09/2019UBND tỉnhHội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân 312_signed.pdf
310/GM-UBND03/09/2019UBND tỉnhrà soát điều chỉnh bổ sung các điểm đấu nối ra quốc lộ 5 310_signed.pdf
311/GM-UBND03/09/2019UBND tỉnhcông bố các quyết định bổ nhiệm điều động và bổ nhiệm,giao phụ trách điều hành 311_signed_signed.pdf
309/GM-UBND03/09/2019UBND tỉnhcông bố danh mục tài sản mua săm tập trung trên địa bàn tỉnh 309_signed.pdf
299.pdf
Show details for Tháng 8Tháng 8
Show details for Tháng 7Tháng 7
Show details for Tháng 6Tháng 6
Show details for Tháng 5Tháng 5
Show details for Tháng 4Tháng 4
Show details for Tháng 3Tháng 3
Show details for Tháng 2Tháng 2
Show details for Tháng 1Tháng 1
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009