0
15061
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15061 văn bản  

Hide details for Năm 2020Năm 2020
Hide details for Tháng 2Tháng 2
383/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty cổ phần Đông giang 383cv_signed.pdf
380/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 380_signed.pdf
381/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin cho phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 381_signed.pdf
382/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v lập đơn giá nhân công xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh 382cv_signed.pdf
377/CV-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v kế hoạch của Bộ xây dựng kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh 377cv_signed.pdf
378/CV-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH Minh Hoa-Nguyên Hòa 378cv_signed.pdf
379/CV-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của UBND xã Tống Phan huyện Phù Cừ 379cv_signed.pdf
368/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện nghị định số 19/2020/NĐ-CP của chính phủ 368_signed.pdf
369/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v đề xuất triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 369cv_signed.pdf
375/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 375cv_signed.pdf
357/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v chỉ đọa chăm sóc,phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ Xuân 2020 357cv_signed.pdf
364/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v mượn địa điểm chuẩn bị phương án xây khu cách lý tập trung và bệnh viện dã chiến đề phòng chống Covid -19 364cv_signed.pdf
365/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v đề xuất tăng cường tổ chức pổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 365cv_signed.pdf
366/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v rà soát lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá 366cv_signed.pdf
367/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v đề xuất thực hiện trong năm 2020 đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 367_signed.pdf
370/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 370cv_signed.pdf
371/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v tăng cường biện pháp quản lý giám sát đối với tầu bay không người lái và phương tiên bay siêu nhẹ 371cv_signed.pdf
372/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch triển khai thực luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 372cv_signed.pdf
373/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện nghị định số 16/2020/NĐ-CP 373cv_signed.pdf
374/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án 374cv_signed.pdf
376/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v tham gia góp ý đối với dự thảo nghị định quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ 376cv_signed.pdf
358/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm (Hỏa tốc ) 358cv_signed.pdf
359/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Mỹ 359cv_signed.pdf
360/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của UBND huyện Yên Mỹ để hỗ trợ công đào đắp hệ thống giao thông thủy lợi trong công tác giải phóng mặt bằng 360_signed.pdf
361/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v rà soát báo cáo việc giải quyết đơn của ông Lê Mạnh Tuấn 361cv_signed.pdf
362/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v thực hiện chỉ đọa của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại sử lý trụ sở làm việc (cũ) của công an huyện khoái Châu 362cv_signed.pdf
363/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v thực hiện quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 14/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 363cv_signed.pdf
353/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh 353cv_signed.pdf