0
Theo loại văn bản: qdqppl Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
13/QĐ-UBND18/02/2019UBND tỉnhV/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo quyết đính ố 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên 13qp_signed.pdf
12/QĐ-UBND29/01/2019UBND tỉnhv/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường 12qp_signed.pdf
2/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc sở y tế 02_signed.pdf
3/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Phù Cừ 03_signed.pdf
4/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhv/v tổ chức lại trung tâm y tế thành phố 04_signed.pdf
5/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Tiên Lữ 05_signed.pdf
6/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Yên Mỹ 06_signed.pdf
7/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Văn lâm 7_signed.pdf
8/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Ân Thi 08_signed.pdf
9/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại Trung tâm y tế huyện khoái Châu 09_signed.pdf
10/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhv/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Văn Giang 10_signed.pdf
11/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Kim Động 11_signed.pdf
1/QĐ-UBND03/01/2019UBND tỉnhV/v Ban hành quy chế theo dõi đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ,thủ tướng chính phủ và do UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao 01QP_signed.pdf
48/QĐ-UBND20/12/2018UBND tỉnhv/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 48_signed.pdf
47/QĐ-UBND20/12/2018UBND tỉnhv/v Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh 47_signed.pdf
46/QĐ-UBND19/12/2018UBND tỉnhv/v Thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc sở y tế 46_signed.pdf
45/QĐ-UBND07/12/2018UBND tỉnhV/v Thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng yên thuộc văn phòng UBND tỉnh 45_signed.pdf
40/QĐ-UBND05/11/2018UBND tỉnhv/v tổ chức lại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường 40_signed.pdf
39/QĐ-UBND01/11/2018UBND tỉnhV/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ công chức viên chức tỉnh Hưng yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh 39_signed.pdf
38/QĐ-UBND16/10/2018UBND tỉnhv/v quyết định quy định mức thu thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ quan giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh hưng yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 38_signed.pdf
37/QĐ-UBND15/10/2018UBND tỉnhV/v Ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an toàn công trình đường ống xằng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng yên 37_signed.pdf
36/QĐ-UBND08/10/2018UBND tỉnhv/v Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng yên 36_signed.pdf
34/QĐ-UBND08/10/2018UBND tỉnhv/v Ban hành quy định về kiểm tra rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng yên 34a_signed.pdf
35/QĐ-UBND08/10/2018UBND tỉnhV/v quy chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 35_signed.pdf
33/QĐ-UBND24/08/2018UBND tỉnhV/v Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tài chợ trên địa bàn tỉnh 33_signed.pdf
32/QĐ-UBND20/08/2018UBND tỉnhv/v quy định hỗ trợ công chức viên chức lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hưng yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng 32_signed.pdf
31/QĐ-UBND17/08/2018UBND tỉnhv/v đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Trần cao huyện phù Cừ 31_signed.pdf
29/QĐ-UBND03/08/2018UBND tỉnhV/v Ban hành quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tủy lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh 29_signed.pdf
28/QĐ-UBND31/07/2018UBND tỉnhV/.v ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiển sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử đụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất ở cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh 28_signed.pdf
27/QĐ-UBND26/07/2018UBND tỉnhV/v phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trừ lĩnh vực y tế giáo dục và DDT của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh 27_signed.pdf