0
Theo loại văn bản: qdqppl Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
27/QĐ-UBND19/07/2019UBND tỉnhv/v Ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 27_signed_signed.pdf
26/QĐ-UBND18/07/2019UBND tỉnhv/v sáp nhập Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành trung tâm Quân trắc thông tin tài nguyên và môi trường thuốc sở Tài nguyên và môi trường 26_signed.pdf
24/QĐ-UBND02/07/2019UBND tỉnhv/v quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 24_signed.pdf
23/QĐ-UBND27/06/2019UBND tỉnhv/V hợp nhất phòng khám Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ thành trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên và chuyên tgiao về trực thuộc sở y tế 23_signed.pdf
22/QĐ-UBND09/05/2019UBND tỉnhV/v Bãi bỏ quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tnhr 22_signed.pdf
21/QĐ-UBND18/04/2019UBND tỉnhv/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 cảu UBND tỉnh ban hành quan rlys công nghệ trên địa bàn tỉnh 21_signed.pdf
19/QĐ-UBND01/04/2019UBND tỉnhV/v thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc huyện yên Mỹ 19_signed.pdf
18/QĐ-UBND11/03/2019UBND tỉnhV/v Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên đi bàn tỉnh 18.pdf
17/QĐ-UBND08/03/2019UBND tỉnhv/v Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan tổ chức đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp trừ lĩnh vực y tế giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 17_signed.pdf
16/QĐ-UBND06/03/2019UBND tỉnhv/v Ban hành Quy định phân công,phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 16qp_signed.pdf
15/QĐ-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh 15_signed.pdf
14/QĐ-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022 14_signed.pdf
13/QĐ-UBND18/02/2019UBND tỉnhV/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo quyết đính ố 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên 13qp_signed.pdf
12/QĐ-UBND29/01/2019UBND tỉnhv/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường 12qp_signed.pdf
2/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc sở y tế 02_signed.pdf
3/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Phù Cừ 03_signed.pdf
4/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhv/v tổ chức lại trung tâm y tế thành phố 04_signed.pdf
5/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Tiên Lữ 05_signed.pdf
6/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Yên Mỹ 06_signed.pdf
7/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Văn lâm 7_signed.pdf
8/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Ân Thi 08_signed.pdf
9/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại Trung tâm y tế huyện khoái Châu 09_signed.pdf
10/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhv/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Văn Giang 10_signed.pdf
11/QĐ-UBND18/01/2019UBND tỉnhV/v tổ chức lại trung tâm y tế huyện Kim Động 11_signed.pdf
1/QĐ-UBND03/01/2019UBND tỉnhV/v Ban hành quy chế theo dõi đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ,thủ tướng chính phủ và do UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao 01QP_signed.pdf
48/QĐ-UBND20/12/2018UBND tỉnhv/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh 48_signed.pdf
47/QĐ-UBND20/12/2018UBND tỉnhv/v Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh 47_signed.pdf
46/QĐ-UBND19/12/2018UBND tỉnhv/v Thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc sở y tế 46_signed.pdf
45/QĐ-UBND07/12/2018UBND tỉnhV/v Thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng yên thuộc văn phòng UBND tỉnh 45_signed.pdf
40/QĐ-UBND05/11/2018UBND tỉnhv/v tổ chức lại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường 40_signed.pdf