0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1824/QĐ-UBND19/08/2019UBND tỉnhv/v giao đất tại xã Tống Phan huyện Phù Cừ cho UBND huyện Phù Cừ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 huyện Phù Cừ 1824_signed.pdf
1825/QĐ-UBND19/08/2019UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Cửu Cao huyện Văn giang giao đất lần 1 cho UBND xã Cửu Cao để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đấu giá quyền sử đụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1825_signed.pdf
1826/QĐ-UBND19/08/2019UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Xuân Quan huyện Văn giang giao đất lần 1 cho UBND xã Xuân Quan để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1826_signed.pdf
1827/QĐ-UBND19/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản của công ty Cổ phần xây dựng thương mại và vật liệu Sông Hồng 1827_signed.pdf
1820/QĐ-UBND16/08/2019UBND tỉnhv/v tặng danh hiệu tập thể lao động cho 04 tập thể và bằng khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân 1820_signed.pdf
1821/QĐ-UBND16/08/2019UBND tỉnhv/v Tặng danh hiệu tập thể cho 5 tập thể và bằng khen cho 02 tập thể và 3 cá nhân của UBND huyện Kim Động 1821_signed.pdf
1822/QĐ-UBND16/08/2019UBND tỉnhv/v Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể và bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân của huyện Yên Mỹ 1822_signed_signed.pdf
1823/QĐ-UBND16/08/2019UBND tỉnhv/v trích quỹ thi đua khen cho các tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 1823_signed_signed.pdf
1819/QĐ-UBND16/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học thủy lợi khu Đại học Phố Hiến 1819_signed_signed.pdf
71/QĐ-UBND15/08/2019UBND tỉnhV/v Điều ch ỉnh một số nội dung tại giấy chứng nhân đầu tư số 05101000086 chứng nhận lần đầu ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh của công ty cổ phần thực phẩm và đồ uống quốc tế 71_signed.pdf
72/QĐ-UBND15/08/2019UBND tỉnhv/v Điều chỉnh một số nội dung tại giấy chứng nhận đầu tư số 051001000285 ngày 21/01/2010 và quyết định số 3199/QĐ-UBNd ngày 12/12/2017 cảu UBND tỉnh cho công ty TNHH bao bì Tân Kim Cương 72_signed.pdf
1815/QĐ-UBND15/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hệ thống thoát nước nghĩa trang nhân dân thôn Phù Oanh xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ dq 1815_signed.pdf
1817/QĐ-UBND15/08/2019UBND tỉnhv/v phân bổ vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay Ngân hàng thế giới năm 2019 1817_signed_signed_signed.pdf
1818/QĐ-UBND15/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án triển khai lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe người dân trên địa ban tỉnh 1818_signed.pdf
1782/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học thủy lợi tại khu Đại học Phố Hiến 1782_signed_signed.pdf
1783/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Đỗ Văn Tuấn phó Hiệu trưởng trường THPT Khoái Châu 1783_signed.pdf
1784/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 bà Lê Thị Vân Hường phó Hiệu trưởng trường THPT Khoái Châu 1784_signed.pdf
1785/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Đỗ Bá Mười phó Hiệu trưởng trường THPT Khoái Châu 1785_signed.pdf
1786/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Vũ Xuân Hiền phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Khoái Châu 1786_signed.pdf
1787/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 bà Đào Thị Hà phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Khoái Châu 1787_signed.pdf
1788/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Lê Thanh Tuấn Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Siêu 1788_signed.pdf
1789/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 bà Đỗ Thị Hoài phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Siêu 1789_signed.pdf
1790/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Trần Xuân Hồng Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải 1790_signed.pdf
1791/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Lê Ngọc Cảnh phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải 1791_signed.pdf
1792/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Đào Quang Bình phó Hiệu trưởng trường THPT Văn Giang 1792_signed.pdf
1793/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Lý Chí Hướng Hiệu trưởng trường THPT Dương Quảng Hàm 1793_signed.pdf
1794/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 bà Lê Thị Quỳnh Sen phó Hiệu trưởng trường THPT Dương Quảng Hàm 1794_signed.pdf
1795/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Tô Minh Hải phó Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương 1795_signed.pdf
1796/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 ông Đinh Văn Chuẩn phó Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Hào 1796_signed.pdf
1797/QĐ-UBND14/08/2019UBND tỉnhv/v nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ công chức đợt 1/2019 bà Phạm Thị HU Hương Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 1797_signed.pdf