0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
557/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mỹ Hào 557_signed.pdf
558/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Mỹ 558_signed.pdf
559/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm 559_signed.pdf
560/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Giang 560_signed.pdf
561/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Khoái Châu 561_signed.pdf
562/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Động 562_signed.pdf
563/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Ân Thi 563_signed.pdf
564/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phù Cừ 564_signed.pdf
565/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tiên Lữ 565_signed.pdf
566/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v giao số lượng người làm việc năm 2019 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Thành Phố 566_signed.pdf
567/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Luyện Duy Lộc 567_signed.pdf
568/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nguyễn Anh Tú 568_signed.pdf
569/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng mức hưởng phục cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ ông Nguyễn Vá Văn Hiệu trưởng trường THPT Văn Lâm 569_signed.pdf
570/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v nâng bậc lương đối với phó giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL ông Bùi Văn Sao 570_signed.pdf
571/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thụy Tường thuê đất tại xã giải phạm huyện Yên Mỹ theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án ĐT nhà máy sản xuất bạt phủ ô tô xe máy và các loại cọ chổi lăn sơn 571_signed.pdf
572/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hưng Yên thuê đất tại thị trấn Yên Mỹ huyện yên Mỹ thoe hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư Siêu thị Lan Chi Yên Mỹ 572_signed.pdf
573/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khi nhà nước cho công ty cổ phần Kiên Hà thuê đất tại thị trấn lương bằng huyện Kim Động 573_signed.pdf
574/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất khu Nhà nước cho công ty cổ phần ĐTXD Bình Minh thuê đất tại xã Nhân Hòa huyện Mỹ Hào theo h ình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiên thuê đất hàng Nam của trung tâm thương mại và dịch vụ Bình Minh 574_signed.pdf
575/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v ............cho công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và môi trường Miên Nam tổng công ty tài nguyên môi trường Việt Nam công ty TNHH một thành viên thuê tại xã Minh Đức Huyện Mỹ Hào để thực hiện dự án Xí nghiệp Tài nguyên và môi trường 5 và xí nghiệp Trắc địa bản đồ 203 575_signed.pdf
576/QĐ-UBND22/02/2019UBND tỉnhV/v.........cho công ty cổ phần Vân Đức thuê đất tại xã Đức Hợp huyện Kim Động theo hình thức nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án ĐT Bến Trung chuyển hàng hóa dịch vụ và kinh doạnh tổng hợp và dự án Bến chung chuyển nội địa 576_signed.pdf
509/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án cung ứng điện khi thiếu điện năm 2019 509_signed.pdf
510/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v công nhận đơn vị chính quyền đạt chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu của năm 2018 510_signed.pdf
511/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v tặng cờ đơn vị chính quyền có thành tích 05 năm liên tục 2014-2018 đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 511_signed.pdf
512/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Đoàn Quang Khải trung tam đăng kiểm xe cơ giới 512_signed.pdf
513/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ đợt II ông Phạm Khắc Huân phó trưởng Ban pháp chế 513_signed.pdf
514/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ đợt II ông Nguyễn Trung Thành Trưởng Ban kinh tế 514_signed.pdf
515/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ đợt II bà Nguyễn Thị Tứ giám đốc sở Nội vụ 515_signed.pdf
516/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ đợt II ông Trịnh Văn Diễn giám đốc sở kế hoạch và Đt 516_signed.pdf
517/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ đợt II ông Đặng Xuân Lương phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường 517_signed.pdf
518/QĐ-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ đợt II bà Trần Thị Hồng Hạnh phó giám đốc sở Công thương 518_signed.pdf