0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
996/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tới cấp nguồn và tiêu T3 phạm Đình Phùng huyện Mỹ Hào mq 996_signed.pdf
998/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 998_signed.pdf
1000/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen của chủ tịch cho 02 tập thể của UBND thành phố 1000_signed.pdf
995/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến 995_signed.pdf
996/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tới cấp nguồn và tiêu T3 phạm Đình Phùng huyện Mỹ Hào mq 996_signed.pdf
997/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt ké hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sông trục dẫn kè mái và tu sửa cụm công trình sau đầu mối trạm bơm Đa Lộc cải tạo cống trức Điền trên kênh trục dẫn Cứu khúc huyện Ân thi cải tạo trạm bơm sông Hai huyện Khoái Châu 997_signed.pdf
998/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 998_signed.pdf
999/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân của công an tỉnh 999_signed.pdf
1000/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen của chủ tịch cho 02 tập thể của UBND thành phố 1000_signed.pdf
986/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v giao phụ trách sở khoa học và công nghệ ông Trần Minh Hải 986_signed.pdf
987/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v giây phép hoạt động điện lực của công ty 987_signed.pdf
988/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v nhận bàn giao và phụ trách điều hành thanh tra ông Đào Văn Sơn 988_signed.pdf
989/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 20188 989_signed.pdf
990/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của các quyết định UBND tỉnh về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu Văn phòng UBND tỉnh sở Nội vụ và sở Tư pháp 990_signed.pdf
991/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Luật sư lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tư pháp 991_signed.pdf
992/QĐ-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hóa thể thao và Du lịch 992_signed.pdf
978/QĐ-UBND23/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xưởng sơ chế nhựa làm nguyên liệu sản xuất của công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Minh Khang 978_signed.pdf
979/QĐ-UBND23/04/2019UBND tỉnhv/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Trần Mạnh Dũng chủ xưởng giặt 979_signed.pdf
980/QĐ-UBND23/04/2019UBND tỉnhv/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài ông Lê Xuân Tiến giám đốc sở Tài Chính 980_signed.pdf
981/QĐ-UBND23/04/2019UBND tỉnhV/v công nhận Điểm du lịch tỉnh Hưng yên đền Đậu An xã An viên 981_signed.pdf
983/QĐ-UBND23/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến giai đoạn II 983_signed.pdf
982/QĐ-UBND23/04/2019UBND tỉnhv/v phân bổ chỉ tiêu,kinh phí hỗ trợ lao động nông thôn học nghề tỉnh Hưng yên năm 2019 982_signed.pdf
977/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhv/v quyết định cho phép viên chức đi nước ngoài bà trần thị Chinh 977_signed.pdf
967/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản 967_signed.pdf
971/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhV/v............cho công ty cổ phần Nhựa Hưng yên 971_signed.pdf
968/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhv/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH KHuôn đúc Tsukuba Việt Nam 968_signed.pdf
969/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhv/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty6 TNHH D&D 969_signed.pdf
970/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhv/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH một thành viên kinh đô Miền Bắc 970_signed.pdf
972/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhV/v...........cho công ty cổ phần may Minh Anh 972_signed.pdf
973/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhV/v............công ty TNHH Turitech Việt Nam 973_signed.pdf