0
Theo loại văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
221/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019 NQ 221.HĐND_signed.pdf
220/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc sáp nhập thôn để thành lập thôn mới của xã Hưng Long và xã Dương Quang thuộc thị xã Mỹ Hào NQ 220.HĐND_signed.pdf
219/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội NQ 219.2019.HĐND_signed.pdf
218/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhXác nhận kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp thứ Bảy, thứ Tám, thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 218.HĐND_signed.pdf
217/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhPhân bổ vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng - Vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2019 NQ 217.HĐND_signed.pdf
216/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 để thực hiện ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi tiền đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án (kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng) NQ 216.HĐND_signed.pdf
215/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề phương án cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 NQ 215.HĐND_signed.pdf
214/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 214.2019.HĐND_signed.pdf
213/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội NQ 213.2019.HĐND_signed.pdf
212/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định định mức phân bổ chi thường xuyên vốn sự nghiệp giao thông cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ NQ 212.2019.HĐND_signed.pdf
211/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh NQ 211.2019.HĐND_signed.pdf
210/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 NQ 210.2019.HĐND_signed.pdf
209/2019/NQ-HĐND10/07/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020 NQ 209.2019.HĐND_signed.pdf
206/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên NQ 206.2019.HĐND.pdf
205/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 205.2019.HĐND.pdf
204/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019 NQ 204.HĐND.pdf
203/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 NQ 203.HĐND.pdf
Phụ lục kèm theo NQ 203.HĐND.pdf
202/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý NQ 202.2019.HĐND.pdf
201/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhBổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 NQ 201.2019.HĐND.pdf
200/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chi phí đi lại, tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ NQ 200.2019.HĐND.pdf
199/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 199.2019.HĐND.pdf
186/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc chấp thuận phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh NQ186-HĐND.pdf
191/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 191-HĐND.pdf
190/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 190.2018.HĐND.pdf
189/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2022 NQ 189.2018.HĐND.pdf
188/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020 NQ 188.2018.HĐND.pdf
185/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2019 NQ 185-HĐND.pdf
Biểu mẫu số 16-Kèm theo NQ 185-HĐND.pdf
184/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020 NQ 184.2018. HĐND.pdf
183/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019 NQ 183-HĐND-merged.pdf
182/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 NQ 182-HĐND.pdf