0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
371/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc trồng cỏ trồng hoa và chỉnh trang mái đê thực hiện pong trào thi đua xây dựng để kiểu mẫu tỉnh Hưng yên năm 2019 371_signed.pdf
372/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 372_signed.pdf
373/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và quý năm 2019 373_signed.pdf
374/CV-UBND22/02/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo nâng cấp DH.72 374_signed.pdf
364/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v kinh phí để giải phóng mặt bằng bổ sung phạm vi thi công kè chống xói lở bờ sông phái Hưng yên dự án xây dựng cầu hưng Hà và đường dẫn hai đầu cấu 364_signed.pdf
365/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v thẩm định thu hồi dự án 365_signed.pdf
366/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v nghiên cứu báo cáo đòng chảy pháp luật 366_signed.pdf
367/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v xin ý kiến ĐỀ cương hướng dẫn lập kế hoạch phối hợp ứng ph ó tai nạn thảm họa hàng không dân dụng và tầu thuyền trên biển 367_signed.pdf
368/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v đề nghị phương tiện được cấp cơ hiệu biển hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nặn năm 2019 368_signed.pdf
369/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội -Hưng yên 369_signed.pdf
370/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v cấp kinh phí tu sửa khẩn cấp tuyến đê bối và tuyến bờ bao ngăn nước lũ sông Hồng kết hợp làm đường giao thông 370_signed.pdf
355/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhV/v thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do cấp bách 355_signed.pdf
356/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v tổ chức lại cơ sở điều trị nghiện ma túy trực thuộc sở lao động TBXH 356_signed.pdf
357/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 357_signed.pdf
358/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình công tác tuyên truyền p hổ biến pháp luật về BHXH 358_signed.pdf
359/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dường CPTPP 359_signed.pdf
360/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định số 185/2013/NĐ-CP và nghị định số 124/2015/NĐ-CP 360_signed.pdf
361/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/11/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ 361_signed.pdf
362/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhV/v thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị 362_signed.pdf
363/CV-UBND21/02/2019UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả thực hiện luật trẻ em năm 2017-2018 363_signed.pdf
353/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v thực hiện nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 353_signed.pdf
354/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với KCN 354_signed.pdf
352/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v xử lý phản ánh kiến nghị của ông Nguyễn Đức Lâm 352_signed.pdf
328/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 328_signed.pdf
329/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn trình tự đánh giá và công nhận xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em 329_signed.pdf
330/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của UBND huyện Phù Cừ về chủ trương đấu giá quyền thuê đất 330_signed.pdf
331/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của công ty TNHH STP Việt Nam 331_signed.pdf
332/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty cổ phần nội thất Hòa Phát 332_signed.pdf
333/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v bổ sung dnah mục dự án thu hồi đất phục vụ GPMB dự án thi công kè chống xối lở cầu Hưng Hà 333_signed.pdf
334/CV-UBND20/02/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần xăng dầu Việt Dũng Hưng yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 334_signed.pdf