0
Theo cơ quan ban hành: VP UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
265/CV-VP22/08/2019VP UBND tỉnhV/v cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 265 v_signed.pdf
263/CV-VP21/08/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo ban Dân nguyện về công tác công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019 263_signed.pdf
K 263.pdf
262/CV-VP20/08/2019VP UBND tỉnhv/v giấy triệu tập công chức viên chức được cử ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công 262_signed.pdf
261/CV-VP20/08/2019VP UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 261_signed.pdf
262/CV-VP20/08/2019VP UBND tỉnhv/v giấy triệu tập công chức viên chức được cử ra làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công 262_signed.pdf
254/CV-VP14/08/2019VP UBND tỉnhv/v thay đổi địa điểm tổ chức Điểm cầu tỉnh hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế (Hỏa tốc ) 254_signed.pdf
246/CV-VP12/08/2019VP UBND tỉnhv/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 246_signed.pdf
231/CV-VP08/08/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV 231_signed.pdf
221/CV-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh K221.pdf
221_signed.pdf
222/CV-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa kỳ K 222.pdf
222_signed.pdf
223/CV-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v tham dự chương trình XTTM và giao thương UAE .Tan-da-ni-a K 223.pdf
223_signed.pdf
224/CV-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2019 224_signed.pdf
225/CV-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ 225_signed.pdf
226/CV-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v đăng ký sáng kiến giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019 226_signed.pdf
110/QĐ-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với ông Vũ Bá Lương phòng thủ tục kiểm soát về làm tại phận tổng hợp trung tâm hành chính công tỉnh 110_signed.pdf
111/QĐ-VP06/08/2019VP UBND tỉnhv/v phân công nhiệm vụ lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của chính phủ bà Nguyễn Thị Thu Hằng về nhận nhiệm vụ tại trung tâm phục vụ hành chính công 111_signed.pdf
216/CV-VP05/08/2019VP UBND tỉnhv/v triển khai nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 216_signed.pdf
217/CV-VP05/08/2019VP UBND tỉnhV/v đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 217_signed.pdf
218/CV-VP05/08/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo triển khai nhiệm vụ tại chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu ,gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc 218_signed.pdf
GK218.pdf
219/CV-VP05/08/2019VP UBND tỉnhv/v hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất cụ thể cho công ty cổ phần phát triển thương mại Đức Thịnh 219_signed.pdf
1921/CV-VP30/07/2019VP UBND tỉnhv/v thực hiệm kiến nghị kiểm toán và kiến nghị thanh tra 1921_signed.pdf
200/CV-VP24/07/2019VP UBND tỉnhv/v phối hợp quảng bá sản phẩm quê hương 200_signed.pdf
164/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc 164_signed.pdf
165/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh 165_signed.pdf
166/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 166_signed.pdf
159/CV-VP27/06/2019VP UBND tỉnhv/v thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 159 v_signed.pdf
160/CV-VP27/06/2019VP UBND tỉnhv/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức liên chuyên chuyên viên chính 160_signed.pdf
161/CV-VP27/06/2019VP UBND tỉnhv/v đề nghị phương án sắp xếp xử lý nhà đất khối nhà phục vụ trung tâm hội nghị tỉnh 161_signed.pdf
156/CV-VP27/06/2019VP UBND tỉnhv/v đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2020 156 vp_signed.pdf
GK156 vp.pdf
157/CV-VP27/06/2019VP UBND tỉnhv/v thi hành luật đấu giá tài sản 157_signed.pdf