0
Theo cơ quan ban hành: VP UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
89/CV-VP19/04/2019VP UBND tỉnhv/v gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số 89vp_signed.pdf
85/CV-VP12/04/2019VP UBND tỉnhv/v thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ và di tích lịch sử 85vp_signed.pdf
26/CV-VP31/01/2019VP UBND tỉnhv/v xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh về cải cách thủ tục hành chính anwm 2018 26vp_signed.pdf
25/CV-VP30/01/2019VP UBND tỉnhv/v điều chỉnh biên chế hành chính công để giao cho tủn g tâm hành chính công tỉnh 25vp_signed.pdf
315/CV-VP21/12/2018VP UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh DU THAO.pdf
315_signed.pdf
T2.pdf
277/CV-VP14/11/2018VP UBND tỉnhV/v đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018 277_signed.pdf
278/CV-VP14/11/2018VP UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai quyết định số 1380/QĐ-TTg 278vp.pdf
252/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v nghỉ hưu đối với công chức ông Ngô Văn Dũng
253/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
254/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v đề nghị bổ nhiệm lại chức danh phó Trưởng phòng kinh tế 1 Văn phòng UBND tỉnh Trần Anh Dũng
255/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v đề nghị kiểm tra thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh
256/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v thực hiện xét nâng bậc lương nâng mức hưởng phụ cấp đợt 2 năm 2017
242/CV-VP11/10/2018VP UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến kiểm soát chất lượng hồ sơ công bố TTHC 242.pdf
238/CV-VP04/10/2018VP UBND tỉnhV/v ban hành bản quy định và đính chính một số nội dung tại Bảng giá đất kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh 238_signed.pdf
235/CV-VP01/10/2018VP UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả công tác văn phòng 3 năm 2016-2018 235_signed.pdf
218/CV-VP12/09/2018VP UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 218_signed.pdf
51/QĐ-VP11/07/2012VP UBND tỉnhV/v thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 50.pdf
270/QĐ-UBND21/02/2012VP UBND tỉnhTặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân Sở Y tế 270.pdf
251/CV-VP05/12/2011VP UBND tỉnhV/v ban hành Quyết định phê duyệt số lượng in ấn phát hành và đối tượng được cấp công báo tỉnh miễn jphí năm 2012 251.pdf
235/CV-VP15/11/2011VP UBND tỉnhV/v báo cáo nghiên cứu kỹ thuật xây dngj các phần mềm dịch vụ công mức 3 thuộc cổng thông tin điện tử tỉnh giai đoan II 235.pdf
223/CV-VP01/11/2011VP UBND tỉnhTTr V/v Cấp kinh phí cho VPUBND chi phục vụ lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh HY 223.pdf
81/QĐ-VP31/10/2011VP UBND tỉnhV/v xử lý tài sản không có nhu cầu sử dụng của Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên 81.pdf
80/QĐ-VP28/10/2011VP UBND tỉnhV/v ban hành quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh 80.pdf
209/CV-VP24/10/2011VP UBND tỉnhV/v Trình thẩm tra phê duyệt quyết tóan xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giai đoạn I 209.pdf
208/CV-VP20/10/2011VP UBND tỉnhV/v chương trình làm việc hướng dẫn áp dụng và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ của dự án xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh 208.pdf
76/QĐ-VP20/10/2011VP UBND tỉnhV/v ban hành hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh 76.pdf
75/QĐ-VP19/10/2011VP UBND tỉnhV/v Ban hành Quy chế quản lý Tài chính tài sản nhà nước tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh 75.pdf
205/CV-VP18/10/2011VP UBND tỉnhV/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chế độ nhận bút thù lao đối với trang điện tử và bản tin 205.pdf
74/QĐ-VP10/10/2011VP UBND tỉnhV/v giao dự toán bổ sung chi năm 2011 cho Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 74.pdf
73/QĐ-VP10/10/2011VP UBND tỉnhV/v điều chuyển tài sản từ Văn phòng UBND tỉnh đến Nhà khách Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 73.pdf