0
Theo cơ quan ban hành: VP UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
141/CV-VP19/06/2019VP UBND tỉnhv/v đánh giá chất lượng kết quả rà soát đánh giá TTHC 141_signed.pdf
140/CV-VP18/06/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả thí điểm gửi nhận văn bản điện tử từ ngày (15/5/2019 đến ngày 15/6/2019) 140bc_signed_signed_signed.pdf
138/CV-VP13/06/2019VP UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh 138v vp_signed.pdf
137/CV-VP13/06/2019VP UBND tỉnhV/v dự thảo quy chế quản lý thông nhất các hoạt động đối ngoại 137_signed.pdf
135/TT-VP07/06/2019VP UBND tỉnhV/v xin chủ trương làm quy trình điều động bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Trung tam phục vụ HCC tỉnh 135_signed.pdf
134/CV-VP06/06/2019VP UBND tỉnhv/v tham gia ban chỉ đạo tỉnh thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 134v_signed.pdf
133/CV-VP05/06/2019VP UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2019 133_signed.pdf
119/CV-VP22/05/2019VP UBND tỉnhv/v kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 119_signed.pdf
89/CV-VP19/04/2019VP UBND tỉnhv/v gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số 89vp_signed.pdf
85/CV-VP12/04/2019VP UBND tỉnhv/v thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ và di tích lịch sử 85vp_signed.pdf
26/CV-VP31/01/2019VP UBND tỉnhv/v xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh về cải cách thủ tục hành chính anwm 2018 26vp_signed.pdf
25/CV-VP30/01/2019VP UBND tỉnhv/v điều chỉnh biên chế hành chính công để giao cho tủn g tâm hành chính công tỉnh 25vp_signed.pdf
315/CV-VP21/12/2018VP UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh DU THAO.pdf
315_signed.pdf
T2.pdf
277/CV-VP14/11/2018VP UBND tỉnhV/v đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018 277_signed.pdf
278/CV-VP14/11/2018VP UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai quyết định số 1380/QĐ-TTg 278vp.pdf
252/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v nghỉ hưu đối với công chức ông Ngô Văn Dũng
253/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
254/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v đề nghị bổ nhiệm lại chức danh phó Trưởng phòng kinh tế 1 Văn phòng UBND tỉnh Trần Anh Dũng
255/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v đề nghị kiểm tra thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh
256/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v thực hiện xét nâng bậc lương nâng mức hưởng phụ cấp đợt 2 năm 2017
242/CV-VP11/10/2018VP UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến kiểm soát chất lượng hồ sơ công bố TTHC 242.pdf
238/CV-VP04/10/2018VP UBND tỉnhV/v ban hành bản quy định và đính chính một số nội dung tại Bảng giá đất kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh 238_signed.pdf
235/CV-VP01/10/2018VP UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả công tác văn phòng 3 năm 2016-2018 235_signed.pdf
218/CV-VP12/09/2018VP UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 218_signed.pdf
51/QĐ-VP11/07/2012VP UBND tỉnhV/v thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 50.pdf
270/QĐ-UBND21/02/2012VP UBND tỉnhTặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân Sở Y tế 270.pdf
251/CV-VP05/12/2011VP UBND tỉnhV/v ban hành Quyết định phê duyệt số lượng in ấn phát hành và đối tượng được cấp công báo tỉnh miễn jphí năm 2012 251.pdf
235/CV-VP15/11/2011VP UBND tỉnhV/v báo cáo nghiên cứu kỹ thuật xây dngj các phần mềm dịch vụ công mức 3 thuộc cổng thông tin điện tử tỉnh giai đoan II 235.pdf
223/CV-VP01/11/2011VP UBND tỉnhTTr V/v Cấp kinh phí cho VPUBND chi phục vụ lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh HY 223.pdf
81/QĐ-VP31/10/2011VP UBND tỉnhV/v xử lý tài sản không có nhu cầu sử dụng của Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên 81.pdf