0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
447/GM-UBND12/12/2019UBND tỉnhHoãn họp giao ban các thành viên tại giấy mới 441 ngày 06/12/2019 (Hỏa tốc) 447_signed.pdf
2764/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đọa thực hiện chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng yên giai đoạn đến năm 2020 2764_signed.pdf
2765/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt danh sách đối tượng tỉnh giao biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP nghi định số 113/2018/NĐ-CP đợ II năm 2019 2765_signed.pdf
2767/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhV/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bà Lê thị Nguyệt trường THPT Triệu Quang Phục 2767_signed.pdf
2768/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp xã Tân Tiến huyện Văn Giang 2768_signed.pdf
2769/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp sạch huyện Văn Giang phía tây đường liên tỉnh Hưng Yên -Hà Nội 2769_signed.pdf
2770/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 2770_signed.pdf
2771/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 2771_signed.pdf
3122/CV-UBND12/12/2019UBND tỉnhv/v tổ chức Marie Stopes International tài trợ tại tỉnh 3122_signed.pdf
3123/CV-UBND12/12/2019UBND tỉnhv/v triển khai kết quả kỳ họp lần thứ 17 ủy biên liên chính phủ Việt Nam Hàn quốc 3123_signed.pdf
3124/CV-UBND12/12/2019UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA năm 2019 3124_signed.pdf
3125/CV-UBND12/12/2019UBND tỉnhv/v góp ý vào Dư thảo chương trình quốc gia hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành chăn nuôi giá trị giai đoạn 2021-2025 3125_signed.pdf
2764/QĐ-UBND12/12/2019UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đọa thực hiện chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng yên giai đoạn đến năm 2020 2764_signed.pdf
2761/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v kiện toàn Hội đồng thẩm định xét,công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tỉnh hưng yên 2761_signed.pdf
2758/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v tặng cờ thi đua cho 02 tập thể cho thành tích xuất sắc dẫn đầu 2758_signed_signed.pdf
2759/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và thủ tục hành bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở khoa học và công nghệ 2759_signed.pdf
2760/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng yên 2760_signed.pdf
2762/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v kiện toàn Đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vu xây dựng nông thôn mới 2762_signed.pdf
2763/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhv/v kiện toan Ban chỉ đọa đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã Ban chỉ đạo thực hiện đề án môi xã một sản phẩm tỉnh Hưng yên giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 và Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 2763_signed.pdf
3121/CV-UBND11/12/2019UBND tỉnhv/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối cụm công nghiệp Tân Quang với QL 5 3121_signed.pdf
445/GM-UBND11/12/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến của chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 445_signed.pdf
3120/CV-UBND11/12/2019UBND tỉnhv/v đề xuất triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 15/11/2019 của Thủ tướng /Chính phủ 3120_signed.pdf
2753/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho trwongf THPT Hưng Yên 2753_signed.pdf
2754/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 03 tập thể và 8 cá nhân của Bộ chỉ huy quân sự 2754_signed_signed.pdf
2755/QĐ-UBND11/12/2019UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân của bộ chỉ huy quân sự 2755_signed_signed.pdf
3105/CV-UBND10/12/2019UBND tỉnhv/v phương án tự chủ về tài chính tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư của Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi 3105_signed.pdf
443/GM-UBND10/12/2019UBND tỉnhHội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019 443_signed.pdf
444/GM-UBND10/12/2019UBND tỉnhthay đổi thời gian họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 ( Hỏa tốc) 444_signed.pdf
3107/CV-UBND10/12/2019UBND tỉnhv/v thẩm định dự toán công tác quản lý vận hành các trạm bơm tiêu,thoát nước đô thị năm 2020 trên địa bàn thành phố 3107_signed.pdf
3108/CV-UBND10/12/2019UBND tỉnhv/v đoàn giáo viên chuyên giao người Hàn Quốc làm việc tài tỉnh 3108_signed.pdf