0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
939/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh 939_signed.pdf
940/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 940a_signed.pdf
942/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v giao báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn 942_signed.pdf
944/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/V nạo vét khơi thông dòng chảy tại trạm bơm 1 sông Hồng 944_signed.pdf
996/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tới cấp nguồn và tiêu T3 phạm Đình Phùng huyện Mỹ Hào mq 996_signed.pdf
998/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 998_signed.pdf
1000/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen của chủ tịch cho 02 tập thể của UBND thành phố 1000_signed.pdf
939/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh 939_signed.pdf
941/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v triển khai hệ thống họp trực tuyến tới UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 941_signed.pdf
942/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v giao báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn 942_signed.pdf
943/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v lựa chọn tập thể và cá nhân xét trao tặng giải thưởng phụ nữ việt Nam năm 2019 943_signed.pdf
944/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/V nạo vét khơi thông dòng chảy tại trạm bơm 1 sông Hồng 944_signed.pdf
945/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v đấu n ối cửa hàng xăng dầu vào QL 38 tại km 65+505 945_signed.pdf
949/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v giao góp ý dự thảo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 949_signed.pdf
995/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến 995_signed.pdf
996/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tới cấp nguồn và tiêu T3 phạm Đình Phùng huyện Mỹ Hào mq 996_signed.pdf
997/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v phê duyệt ké hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sông trục dẫn kè mái và tu sửa cụm công trình sau đầu mối trạm bơm Đa Lộc cải tạo cống trức Điền trên kênh trục dẫn Cứu khúc huyện Ân thi cải tạo trạm bơm sông Hai huyện Khoái Châu 997_signed.pdf
998/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 998_signed.pdf
999/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân của công an tỉnh 999_signed.pdf
1000/QĐ-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tặng bằng khen của chủ tịch cho 02 tập thể của UBND thành phố 1000_signed.pdf
932/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH giấy chinh Đại 932_signed.pdf
933/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tăng cường chấn chính công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt 933_signed.pdf
934/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị của các huyện thành phố 934_signed.pdf
936/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/vđiều chỉnh khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích đền Kim Đằng Phường Lam sơn thành phố 936a_signed.pdf
937/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tiếp sóng tuyền hịnh trực tiếp Lễ phát động về An toàn vệ sinh lao động 937_signed.pdf
938/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v nội dung tìm hiểu thông tin của phóng viên báo pháp luật Việt Nam 938_signed.pdf
120/GM-UBND26/04/2019UBND tỉnhhưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 120GM_signed.pdf
121/GM-UBND26/04/2019UBND tỉnhLễ phát động hưởng ứng tháng hành động an toàn thực phẩm 121GM_signed.pdf
920/CV-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v thẩm định hồ sơ phúc đáp hiệp y khen thưởng 920_signed.pdf
921/CV-UBND24/04/2019UBND tỉnhv/v đề xuất dự án nhiệm vụ thực hiện Đề án phát tirener TTTn gắn với CVĐNVNUTDHVN NĂM 2020 921_signed.pdf