0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1507/QD07/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng yên giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 1507_signed.pdf
1508/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí cho liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên để tổ chức Đại hội Liên đoàn võ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 1508_signed.pdf
1509/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhv/v giảm trừ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước khu vực i tại báo cáo kiểm toán ngân sách sách Địa phương năm 2018 của tỉnh Hưng yên lần thứ I 1509_signed.pdf
1510/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm lại kế toán trưởng Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và Đỗ Hương 1510_signed.pdf
1511/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhv/v bổ nhiệm kế toán trưởng trung tâm y tế huyện Văn giang bà Nguyễn Việt Hà 1511_signed.pdf
1505/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhv/v cho công ty cổ phần kết cấu thép Omega Việt Nam chuyển mục đích sử dụng đất thuê đất tại xã Ngọc long huyện Yên MỸ để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy kết cấp thép 1505_signed.pdf
1506/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhV/v điều chỉnh diện tích ranh giới đất giao cho công ty TNHH phương Anh Tại quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh 1506_signed.pdf
1509/QĐ-UBND07/07/2020UBND tỉnhv/v giảm trừ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước khu vực i tại báo cáo kiểm toán ngân sách sách Địa phương năm 2018 của tỉnh Hưng yên lần thứ I 1509_signed.pdf
1504/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhV/v giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ cho công trình thủy lới 1504_signed.pdf
1495/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án Nhà máy Fuji Bakelite Việt nam và Mở rộng nhà máy Fujo BHakelite Việt Nam 1495_signed.pdf
1496/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án Nhà máy lắp ráp các sản phẩm động cơ Raidon Việt Nam của công ty T^NHH công nghệ Raidon 1496_signed.pdf
1497/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án Nhà máy sản xuất thiếc VQB Hưng yên của công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB 1497_signed.pdf
1498/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 1498_signed.pdf
1499/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu A khu đô thị mới phái Đông huyện Văn giang 1499_signed.pdf
1500/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã song Mai huyện Kim Động q 1500_signed.pdf
1501/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thọ Vinh huyện Kim Động q 1501_signed.pdf
1502/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Nhân la huyện Kim Động 1502_signed.pdf
1503/QĐ-UBND06/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới tổ dân phố Lỗ Xá và khu dân cư mới giáp đường trục kinh tế Bắc Nam- phường nhân Hòa thị xã Mỹ hào 1503_signed.pdf
1488/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quyết định số 15/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ (GỬI LẠI ) 1488_signed.pdf
1490/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhV/V ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dụng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị sự nghiệp y tế 1490 gm_signed.pdf
PLK.pdf
1494/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phần mềm số hóa và quản lý dự liệu cảu chi cục Văn Thư Lưu trữ tỉnh 1494_signed.pdf
1480/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v giao đất cho UBND xã Vĩnh Xá tại xã Vĩnh Xá huyện Kim Động để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Vĩnh Xá đấu giá quyền sử đụng dất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới 1480_signed.pdf
1481/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ GPMB thực hiện dự án công trình đường trục chính cụm công nghiệp Tân quang tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm 1481_signed.pdf
1482/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Jinxianda Việt Nam của công tyTNHH Gold Cable Việt Nam 1482_signed.pdf
1483/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc,gia cầm và nhà máy sản xuất thức săn chăn nuôi gia súc gia cầm mở rộng của công ty TNHH Sunjin Farmsco 1483_signed.pdf
1484/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Linwood Việt Nam của công ty TNHH Lin wood Việt Nam 1484_signed.pdf
1485/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt phương án hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích do UBND xã Tiền Phong huyện Ân Thi quản lý để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện cơ gia đụng của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ điện cơ gia bảo 1485_signed.pdf
1486/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v thu hồi đất tại xã Tiên phòng huyện Ân Thi để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện cơ gia dụng của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ điện cơ gia bảo 1486_signed.pdf
1487/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu chăn nuôi dịch vụ an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP của Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt 1487_signed.pdf
1489/QĐ-UBND03/07/2020UBND tỉnhv/v kiện toàn Độ kiểm tra liên ngành 178 về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hưng Yên 1489_signed.pdf