0
Theo cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
206/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên NQ 206.2019.HĐND.pdf
205/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 205.2019.HĐND.pdf
204/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019 NQ 204.HĐND.pdf
203/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 NQ 203.HĐND.pdf
Phụ lục kèm theo NQ 203.HĐND.pdf
202/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý NQ 202.2019.HĐND.pdf
201/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhBổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 NQ 201.2019.HĐND.pdf
200/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhVề quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chi phí đi lại, tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ NQ 200.2019.HĐND.pdf
199/2019/NQ-HĐND27/03/2019Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 199.2019.HĐND.pdf
186/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc chấp thuận phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh NQ186-HĐND.pdf
191/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 191-HĐND.pdf
190/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 190.2018.HĐND.pdf
189/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2022 NQ 189.2018.HĐND.pdf
188/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020 NQ 188.2018.HĐND.pdf
185/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2019 NQ 185-HĐND.pdf
Biểu mẫu số 16-Kèm theo NQ 185-HĐND.pdf
184/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020 NQ 184.2018. HĐND.pdf
183/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019 NQ 183-HĐND-merged.pdf
182/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 NQ 182-HĐND.pdf
181/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 NQ 181-HĐND.pdf
180/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 NQ 180-HĐND-merged.pdf
179/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường ĐT.380 đoạn Km2+910 – Km7+000 NQ 179-HĐND.pdf
178/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo Đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên NQ 178-HĐND.pdf
177/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.385 đoạn Km7+750 – Km16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài) NQ 177-HĐND.pdf
176/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường dọc bờ sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu Treo, huyện Yên Mỹ NQ 176. Nghị Quyết HĐND sông Cầu Treo.pdf
174/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục phía Nam Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) NQ 174. Nghị Quyết HĐND đường trục phía Nam.pdf
173/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) NQ 173-HĐND.pdf
172/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn chỉnh đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường ĐH.72) NQ 172 -HĐND.pdf
170/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh NQ 170. 2018. HĐND.pdf
169/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 NQ 169.2018. HĐND.pdf
171/NQ-HĐND11/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên NQ 171-HĐND.pdf
168/NQ-HĐND11/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu NQ168.pdf