0
Theo cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
24/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên (lần 2) 24.NQ-HDND.pdf
23/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00 - Km 14+420 giao với QL.39) 23.NQ-HDND.pdf
21/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc chấp nhận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021 21.NQ-HDND.pdf
20/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 20.NQ-HDND.pdf
19/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 19.NQ-HDND.pdf
18/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 18.NQ-HDND.pdf
17/2021/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhQuy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 17.2021.NQ-HDND.pdf
16/2021/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhSửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 16.2021.NQ-HDND.pdf
15/2021/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhBan hành Quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 15.2021.NQ-HDND.pdf
14/2021/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhBan hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 14.2021.NQ-HDND.pdf
13/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhVề Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 13.NQ-HDND.pdf
12/2021/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng nhân dân tỉnhV/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 12.2021.NQ-HDND.pdf
11/2021/NQ-HĐND30/06/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 11.2021.NQ-HDND.pdf
379/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên Nghị quyết 379 HĐND công trình Đường liên tỉnh HY HN kéo dài (1).pdf
378/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Thị Trung, xã Đình Dù Nghị quyết 378 của HĐND tỉnh về nhà văn hóa Đình Dù.pdf
377/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hiệp Cường (đoạn từ xã Hiệp Cường đến giáp xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên) Nghị quyết 377 của HĐND tỉnh về đường gtnt xa hiệp cường.pdf
376/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu bắc qua sông Bắc Hưng Hải (kênh Kim Sơn) trên ĐH.22 xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang Nghị quyết 376 của HĐND tỉnh về cầu qua sông BHH.pdf
375/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư dự ánTrường Trung học cơ sở Liêu Xá, huyện Yên Mỹ Nghị quyết 375 HĐND công trình trường THCS Liêu Xá.pdf
374/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Dân Tiến, huyện Khoái Châu (Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng) Nghị quyết 374 HĐND công trình trường TH xã Dân Tiến.pdf
373/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Việt Hưng, huyện Văn Lâm (Hạng mục: Nhà hiệu bộ và lớp học) Nghị quyết 373 HĐND công trình trường TH Việt Hưng.pdf
372/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyên Hòa Nghị quyết 372 HĐND công trình truong hoc Nguyên Hòa (1) (1).pdf
371/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới Nu-3, Khu Đại học Phố Hiến Nghị quyết 371 của HĐND tỉnh về Nu3.pdf
370/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Nghị quyết 370 điều chỉnh quy mô địa điểm.pdf
369/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021 NQ 369_HĐND.pdf
368/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dùng chung lớp 1 và phòng học ngoại ngữ đa năng thuộc đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm 2021-2025 Nghị quyết 368 mua sắm thiết bị giáo dục.pdf
367/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục công trình, dự án hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên Nghị quyết 367 HĐND tinh phe duyet Danh muc NTM.pdf
366/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên Nghị quyết 366.HĐND.pdf
365/2021/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên Nghị quyết 365 nguyên tắc phân bổ vốn ĐTC 2021-2025.pdf
364/NQ-HĐND29/04/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc thông qua chủ trương bố trí ngân sách nhà nước để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022 Nghị quyết 364 tiêm Covid.pdf
363/NQ-HĐND22/03/2021Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lâm để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Minh Khai 363.pdf