"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hưng Yên HĐND huyện Ân Thi HĐND huyện Khoái Châu HĐND huyện Kim Động HĐND huyện Mỹ Hào HĐND huyện Phù Cừ HĐND huyện Tiên Lữ HĐND huyện Văn Giang HĐND huyện Văn Lâm HĐND huyện Yên Mỹ HĐND thành phố Hưng Yên HĐND và UBND huyện Văn Giang UBND huyện Ân Thi UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Kim Động UBND huyện Phù Cừ UBND huyện Tiên Lữ UBND huyện Văn Giang UBND huyện Yên Mỹ UBND thành phố Hưng Yên UBND thị xã Hưng Yên
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết QPPL Quyết định Ví dụ văn bản khác Văn bản khác
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh Công nghiệp Dân số Gia đình Giáo dục Khoa học Kinh tế Lụt bao Nông nghiệp Pháp luật Tin học Tiền tệ Tôn giáo Tổ chức Văn Hóa Xây dựng Xã hội Y tế Đất đai Đầu tư
Văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 19/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát công tác tái đàn lợnnhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo phát triển chăn nuôi lợn bền vững
[ Ban hành: 08/9/2020 ] [ Hiệu lực: 08/9/2020 ]
Chỉ thị 18/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 04/9/2020 ] [ Hiệu lực: 04/9/2020 ]
Chỉ thị 14/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 26/6/2020 ] [ Hiệu lực: 26/6/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 25/4/2020 ] [ Hiệu lực: 25/4/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnhgây hại cây trồng năm 2020
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/4/2020 ] [ Hiệu lực: 16/4/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình diễn biến mới của bệnh dịch ở Việt Nam
[ Ban hành: 27/3/2020 ] [ Hiệu lực: 27/3/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
[ Ban hành: 19/9/2019 ] [ Hiệu lực: 19/9/2019 ]
Quyết định 2084/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 22/8/2019 ] [ Hiệu lực: 22/8/2019 ]
Chỉ thị 10/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 08/7/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Chỉ thị 09/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/6/2019 ] [ Hiệu lực: 17/6/2019 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 23/5/2019 ] [ Hiệu lực: 23/5/2019 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/5/2019 ] [ Hiệu lực: 20/5/2019 ]
Chỉ thị 06/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/5/2019 ] [ Hiệu lực: 17/5/2019 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo
[ Ban hành: 16/5/2019 ] [ Hiệu lực: 16/5/2019 ]
Quyết định 1017/QĐ-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển các thôn thuộc 07 xã, thị trấn của huyện Mỹ Hào thành các tổ dân phố thuộc 07 phường của thị xã Mỹ Hào
[ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
Quyết định 427/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kỳ 2014 - 2018
[ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
Quyết định 339/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018
[ Ban hành: 23/01/2019 ] [ Hiệu lực: 23/01/2019 ]
Chỉ thị 13/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020
[ Ban hành: 31/10/2018 ] [ Hiệu lực: 31/10/2018 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 16/10/2018 ] [ Hiệu lực: 16/10/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
[ Ban hành: 16/7/2018 ] [ Hiệu lực: 16/7/2018 ]
Chỉ thị 07/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 17/5/2018 ] [ Hiệu lực: 17/5/2018 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 11/5/2018 ] [ Hiệu lực: 11/5/2018 ]
Chỉ thị 05/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế
[ Ban hành: 04/5/2018 ] [ Hiệu lực: 04/5/2018 ]
Chỉ thị 04/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 03/5/2018 ] [ Hiệu lực: 03/5/2018 ]
03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên taivà tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 20/4/2018 ] [ Hiệu lực: 20/4/2018 ]
Chỉ thị 02/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nướcphấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minhra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
[ Ban hành: 23/01/2018 ] [ Hiệu lực: 23/01/2018 ]
Chỉ thị 12/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiệnnghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
[ Ban hành: 25/12/2017 ] [ Hiệu lực: 25/12/2017 ]
Chỉ thị 11/CT-CTUBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
[ Ban hành: 10/10/2017 ] [ Hiệu lực: 10/10/2017 ]